Blik op hulp

Jeugdzorg

“De profeet was zelf een pleegkind”

“De profeet was zelf een pleegkind”

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn pleeggezinnen met een niet-westerse achtergrond schaars. Bij gevolg worden kinderen uit niet-westerse migrantengezinnen vaak noodgedwongen bij autochtone pleeggezinnen geplaatst. Tegelijkertijd is het belangrijk

Lees hele artikel

Cyberpesten: onderliggende processen in beeld

Cyberpesten: onderliggende processen in beeld

Jongeren die geregeld kijken naar media waarin asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier nooit of soms naar kijken. Dit is een van de conclusies uit het

Lees hele artikel

Verlieservaringen bij kinderen: wees een bondgenoot

Verlieservaringen bij kinderen: wees een bondgenoot

Verlieservaringen kunnen diepe indruk maken op kinderen. In Nederland verliezen ongeveer 6000 kinderen jaarlijks een ouder en de meesten van

Lees hele artikel

LVB binnen de Toegang: kwetsbaarder dan ooit (Column)

LVB binnen de Toegang: kwetsbaarder dan ooit (Column)

Tot 1 januari 2015 viel de zorg voor kinderen- en jongeren met de kenmerken van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Lees hele artikel

Participatie jongeren in jeugdhulp onduidelijk

Participatie jongeren in jeugdhulp onduidelijk

Het eerste deel van een driedelig onderzoek naar de mate van invloed en de momenten waarop kinderen kunnen participeren in beslissingen die genomen

Lees hele artikel