Blik op hulp

Jeugdzorg

Ontbreken zorgcontract mag geschikte plaatsing niet belemmeren

Ontbreken zorgcontract mag geschikte plaatsing niet belemmeren

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet is het aan de gemeentes om zorg voor jeugdige inwoners in te kopen bij zorgaanbieders, maar met regelmaat komt het voor dat de

Lees hele artikel

“De profeet was zelf een pleegkind”

“De profeet was zelf een pleegkind”

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn pleeggezinnen met een niet-westerse achtergrond schaars. Bij gevolg worden kinderen uit niet-westerse migrantengezinnen vaak noodgedwongen bij autochtone pleeggezinnen geplaatst. Tegelijkertijd is het belangrijk

Lees hele artikel

Cyberpesten: onderliggende processen in beeld

Cyberpesten: onderliggende processen in beeld

Jongeren die geregeld kijken naar media waarin asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier nooit of soms

Lees hele artikel

Verlieservaringen bij kinderen: wees een bondgenoot

Verlieservaringen bij kinderen: wees een bondgenoot

Verlieservaringen kunnen diepe indruk maken op kinderen. In Nederland verliezen ongeveer 6000 kinderen jaarlijks een ouder en de meesten van

Lees hele artikel

LVB binnen de Toegang: kwetsbaarder dan ooit (Column)

LVB binnen de Toegang: kwetsbaarder dan ooit (Column)

Tot 1 januari 2015 viel de zorg voor kinderen- en jongeren met de kenmerken van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Lees hele artikel