Day: juni 19, 2024

“Negatieve reacties op huilen kunnen emotionele last verzwaren”

Professor Dr. Ad Vingerhoets is expert op het gebied van emoties, stress en psychofysiologie. Vooruitlopend op zijn bijdrage aan het congres over angst en depressie, interviewde Blik op Hulp hem over zijn inzichten in de rol van huilen in de context van depressie en andere psychische aandoeningen. Uitdrukking van machteloosheid Een centrale stelling in het […]