Blik op hulp

Leerlingzorg

Zorgleerlingen toch geweigerd in passend onderwijs

Zorgleerlingen toch geweigerd in passend onderwijs

Zorgleerlingen die zich in het kader van Passend Onderwijs melden bij een reguliere school, worden vaak geweigerd. Ongeveer 25% van de Nederlandse leerlingen heeft extra zorg nodig en zo’n 6%

1 reactie Lees hele artikel

Zoeken op deze site

Onderwijs op afstand videokit

Twitter
Facebook