Blik op hulp

“Interlandelijke adoptie wél goede optie voor kind”

Foto: Nik Donna (CC BY-NC-ND 2.0)

“Interlandelijke adoptie wél goede optie voor kind”
november 10
11:30 2016

Interlandelijke adoptie is een goede optie voor kinderen die niet in eigen land kunnen worden opgevangen. Dat schrijven bijzonder hoogleraar adoptiestudies Prof. Dr. Femmie Juffer en voorzitter van het ADOC kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg Dr. Anneke Vinke in een reactie op het recente rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. In dat rapport adviseerde de Raad aan de regering om te stoppen met interlandelijke adoptie, omdat dit onder meer de gehechtheid van geadopteerde kinderen zou schaden.

Onderzoek

Juffer en Vinke betogen dat internationaal wetenschappelijk onderzoek overtuigend laat zien dat opgroeien in een kindertehuis langdurige negatieve gevolgen heeft voor de kinderlijke ontwikkeling op alle terreinen van de ontwikkeling: de hersenen, lichamelijke groei, gehechtheid, intelligentie en schoolprestaties, en sociaal-emotioneel functioneren. Zij concluderen dan ook dat kinderen veel beter af zijn in een gezin.

Uiteraard betekent dat volgens de twee wetenschappers niet dat adoptie altijd de voorkeur moet hebben: “Nederland heeft het Haags Adoptieverdrag ondertekend waarin staat dat interlandelijke adoptie een laatste redmiddel is voor kinderen die anders in een kindertehuis moeten opgroeien. Duidelijk moet zijn dat een kind niet in de eigen familie of in een pleeg- of adoptiegezin in eigen land kan opgroeien. Alleen dan is volgens het Haags Adoptieverdrag interlandelijke adoptie een verantwoorde optie voor het kind”, aldus Juffer en Vinke.

Binnenlandse adoptie krijgt meer plaats

Dat interlandelijke adoptie als laatste in de rij genoemd wordt, is niet voor niets. Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zo dicht mogelijk bij huis in een gezin op te groeien. Het is volgens Juffer en Vinke dan ook een goede zaak dat er steeds meer landen zijn waar binnenlandse adoptie een plaats krijgt of heeft gekregen. Met als gunstig gevolg dat er meer kinderen in een gezin opgroeien in plaats van een tehuis. Dat is ook een van de redenen waarom het aantal interlandelijke adopties terugloopt, in Nederland en wereldwijd. Maar helaas is het nog niet zover dat er voor elk kind in eigen land een gezin gevonden kan worden.

Grote inhaalslag

Interlandelijke adoptie is zeker niet de laatste optie in de rij van bewezen effectieve maatregelen. Vergeleken met kinderen die achterblijven in een tehuis zijn interlandelijk geadopteerden veel beter af. Tal van wetenschappelijke studies en meta-analyses hebben aangetoond dat adoptiekinderen een verrassend grote inhaalslag maken op alle terreinen van de kinderlijke ontwikkeling: lichamelijke groei, gehechtheid, verstandelijke en sociaal-emotionele vaardigheden. En vergeleken met pleegkinderen ervaren adoptiekinderen meer stabiliteit. Terwijl het percentage overplaatsingen en afgebroken plaatsingen bij pleegzorg in Nederland en de ons omringende landen tussen de 25 en 45 procent ligt, gaat het bij adoptiekinderen om een veel lager percentage: 3 tot 6 procent. Adoptie biedt in vergelijking met pleegzorg aan kinderen meer stabiliteit en een permanent gezin.

Wat vinden geadopteerden zelf?

Ook hechten beide onderzoekers groot belang aan wat interlandelijk geadopteerden zelf vinden: “Naast ervaringsverhalen is er wetenschappelijk onderzoek waarin de stem van de geadopteerden gehoord wordt. Zo toonde een omvangrijke meta-analyse aan dat interlandelijk geadopteerden een even goed zelfbeeld hebben als binnenlands geadopteerden en niet-geadopteerden. Dat was niet alleen gebaseerd op rapportage over de geadopteerden, maar ook op hun eigen mening. En in een recent ADOC-onderzoek gaf verreweg de meerderheid van de interlandelijk geadopteerden aan tevreden te zijn met hun leven.”

Interessant artikel? Meld u dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren? Dat kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen

Zoeken op deze site

Facebook
Twitter

Zoeken op deze site

Meer informatie over gehechtheid