Blik op hulp

“Love withdrawal” beïnvloedt reacties brein op kindergezichten

“Love withdrawal” beïnvloedt reacties brein op kindergezichten
april 18
10:27 2018

Hoe mensen gezichten verwerken en erop reageren, verschilt per persoon. Temperament, context en jeugdervaringen kunnen dit bijvoorbeeld sturen. Het onderzoek van Esther Heckendorf van de Universiteit Leiden laat zien hoe vroege negatieve ervaringen met een opvoeder reacties op kindergezichten kunnen beïnvloeden.

Sociale interacties

Mensen zijn sociale wezens. De manier waarop we met onze omgeving in verbinding staan en daar sociale interacties mee aangaan, hebben grote invloed op ons geluk en welbevinden. Verschillende factoren hebben invloed op de effectiviteit van deze interacties. Onder meer door de vaardigheid waarover we beschikken om verbaal en non-verbaal te communiceren. Je kunt aan de hand van zulke communicatie bijvoorbeeld aan gezichten aflezen welke emoties een ander beleeft. Het helpt je ook bij het herkennen van bekenden en familieleden. Als een gezicht erg op dat van jou lijkt, dan impliceert dat genetische verwantschap. De mate van gelijkenis beïnvloedt hoe je op de ander reageert.

Onderzoek

Voor het onderzoek van Heckendorf zijn foto’s van kinderen zó bewerkt dat deze gingen lijken op de gezichten van de proefpersonen. Met fMRI werd de activiteit in het brein gemeten. “Ik heb onder meer ontdekt dat gezichten die op ons lijken, intensiever door het brein verwerkt worden dan gezichten die niet op ons lijken. Het gevonden verschil in hersenactiviteit tussen gezichten die wél en niet op ons lijken, was groter naarmate proefpersonen meer love withdrawal in hun kindertijd hadden ervaren”, zegt Heckendorf.

Love withdrawal

Love withdrawal is een manier van opvoeden waarbij de liefde van de ouder afhangt van het gedrag en succes van het kind. Iemand keert zich van het kind af als gedrag laat zien dat als ongewenst wordt gezien. Bijvoorbeeld door het kind te negeren, door niet tegen hem te praten of naar hem te luisteren. Ook kunnen ouders dreigen het kind in de steek te laten. Daardoor voldoet het kind weliswaar aan de verwachtingen van diens ouders, maar alleen omdat hij bang is in de steek gelaten te worden of de liefde van de opvoeder kwijt te raken. Het regelmatige gebruik van love withdrawal vertoont een relatie met symptomen van angst, depressie, lage zelfcontrole, faalangst en een laag zelfvertrouwen. Uit het proefschrift van Heckendorf blijkt dat mensen die meer love withdrawal hebben ervaren, emotionele gezichten intensiever verwerkten.

Samenspel

“Met dit onderzoek wilden we het inzicht in het samenspel tussen hersenen en gedrag vergroten”, legt de onderzoeker uit. “We wilden weten hoe gelijkenis van de proefpersonen met kindergezichten neurale reacties en negatieve en positieve reacties op kindergezichten kan beïnvloeden. Daarnaast wilde ik weten of verschillen in vroege negatieve ervaringen met opvoeders reacties op de mate van gelijkenis van kindergezichten beïnvloeden. Ik wilde dit weten omdat vroege ervaringen met opvoeders onze ideeën vormen over relaties met anderen en onze reacties op belangrijke anderen, zoals familieleden, beïnvloeden. Met behulp van breinonderzoek kunnen zulke effecten van vroege negatieve ervaringen met opvoeders in kaart worden gebracht”.

Het onderzoek van Heckendorf beoogt dan ook bij te dragen aan een beter begrip van hoe activiteit in de hersenen gerelateerd is aan gedrag, gedachten en gevoelens.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen