Blik op hulp

Matchingsbeslissing pleegzorg verdient meer aandacht

Matchingsbeslissing pleegzorg verdient meer aandacht
mei 16
07:07 2019

De matchingbeslissing in de pleegzorg is van enorm belang voor het welslagen van een pleegzorgplaatsing. Deze beslissing moet dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden genomen. Op basis van een scala aan criteria en overwegingen wordt een zo goed mogelijk passend pleeggezin gekozen voor een pleegkind. Een mismatch kan immers leiden tot langdurig negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en het welzijn van zowel pleegkinderen als pleeggezinnen.

Besluitvorming

Ondanks het belang van zo’n beslissing is er nog verrassend weinig onderzoek naar gedaan. Het proefschrift van Kirti Zeijlmans geeft meer inzicht in de besluitvorming achter de matchingbeslissing. Zij bracht in kaart welke beïnvloedende factoren een rol spelen in het beslissingsproces. De resultaten laten zien dat een breed spectrum aan factoren een rol speelt. Zo komt het in de praktijk vaak voor dat moet worden afgeweken van de standaardmethode van matching. Dat komt van de ene kant doordat er individueel maatwerk geleverd moet worden, waarbij verwacht wordt dat dit ten goede komt aan de matchingsbeslissing. Van de andere kant is het ook simpelweg een gevolg van een tekort aan pleeggezinnen, een gebrek aan tijd of het ontbreken van informatie.

Invloed

Overigens verschilt de invloed die ouders, kinderen en pleegouders op de besluitvorming hebben per matchingbeslissing. De professionals zijn de sleutelfiguren in het geheel. Zij kunnen de betrokkenheid van de belanghebbenden in meer of mindere mate faciliteren. Ze moeten ook weten om te gaan met meerdere ‘partijen’ die elk hun eigen belangen hebben, en dit alles met weinig keuzeopties. De uiteindelijke keuze hangt ook af van de gebruikte beslisregels en de argumenten die professionals aanvoeren bij het maken van hun keuze. Matching in de pleegzorg is een complex maar betekenisvol proces dat wordt beïnvloed door veel verschillende, vaak ook met elkaar samenhangende factoren.

Obstakels

Zeijlmans stelt in haar proefschrift dat het wenselijk zou zijn wanneer beleidsmakers zich meer zouden richten op het wegnemen van obstakels voor het matchingproces. Daarbij valt te denken aan meer aandacht en geld voor de werving van voldoende pleeggezinnen, het eenvoudiger verkrijgen van beschikbare informatie en het voorkomen van haastige crisisplaatsingen. Zeijlmans: “Daarnaast heeft ook het werven, trainen en selecteren van pleeggezinnen en het voortraject, c.q. de begeleiding alvorens kinderen in pleegzorg komen een grote inhoudelijke impact op het matchingproces. Datzelfde geldt voor de begeleiding nadat een matchingbesluit is genomen. Voor deze onderwerpen zou meer aandacht mogen komen. Matching moet gezien worden als een doorlopend proces dat zowel ‘aan de voorkant als aan de achterkant’ monitoring en begeleiding vergt”.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep. Boeken over dit thema vind je op onze bronnen-pagina.

Soortgelijke artikelen