Blik op hulp

Ontbreken zorgcontract mag geschikte plaatsing niet belemmeren

Foto: Sebastiaan ter Burg (CC BY-SA 2.0)

Ontbreken zorgcontract mag geschikte plaatsing niet belemmeren
augustus 05
14:54 2016

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet is het aan de gemeentes om zorg voor jeugdige inwoners in te kopen bij zorgaanbieders, maar met regelmaat komt het voor dat de gemeente zorg die voor een bepaalde jeugdige bitter noodzakelijk is, niet ingekocht is. Maar er is goed nieuws: wanneer een gemeente geen zorgcontract met een aanbieder heeft, mag dat een geschikte plaatsing van een jeugdige niet in de weg staan, stelt de Kinderrechter in een recente uitspraak. Dit is aan de orde wanneer een gemeente nog niet de geschikte jeugdzorg heeft ingekocht.

De Raad voor de Kinderbescherming van de regio Rotterdam / Dordrecht verzocht onlangs om een ondertoezichtstelling (ots) voor een jaar, evenals een uithuisplaatsing voor een kind waarvoor dat nodig werd geacht. De Raad werd in het gelijk gesteld en de rechter beoordeelde de uithuisplaatsing dan ook als dringend noodzakelijk. De gemeente had echter nog geen geschikte zorg ingekocht bij zorgaanbieders. Het ontbreken van een zorgcontract een geschikte plaatsing niet langer in de weg mocht staan. De betreffende gemeente moet dan ook zo snel mogelijk passende zorg inkopen.

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid had weliswaar namens de gemeente wel zorg ingekocht bij Yulius kinder- en jeugdpsychiatrie en Horizon. In zijn beschikking stelt de rechter echter: “Nu de behandeling door Yulius kinder- en jeugdpsychiatrie echter niet tot voldoende resultaat heeft geleid en Horizon heeft aangegeven haar niet te kunnen bieden wat zij nodig heeft, lijkt plaatsing in de specialistische GGZ-instelling het Dr. Leo Kannerhuis voor de hand te liggen. Uitgangspunt dient naar het oordeel van de kinderrechter te zijn dat de minderjarige, bij wie sprake is van zeer ernstige en zeer bijzondere problematiek, wordt geplaatst op een plek die tegemoet komt aan wat zij nodig heeft. Het ontbreken van een zorgcontract mag naar het oordeel van de kinderrechter een dergelijke plaatsing of een andere geschikte plaatsing niet (veel) langer in de weg staan”.

De volledige uitspraak van de rechter kan ingezien worden op de website van De Rechtspraak.

Interessant artikel? Meld u dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Mee discussiëren? Dat kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen