Blik op hulp

Opvang gevluchte kinderen in opvanggezinnen succesvol

Opvang gevluchte kinderen in opvanggezinnen succesvol
december 01
14:54 2021

De instroom van alleenstaande gevluchte jongeren in Nederland is momenteel hoog. Vanwege hun minderjarigheid en afwezigheid van ouders zijn zij kwetsbaar. Jet Rip van de Rijksuniversiteit Groningen evalueerde de plaatsing van alleenstaande gevluchte kinderen in opvanggezinnen geëvalueerd vanuit het perspectief van kinderen, opvangouders en voogden.

Culturele matching

Het doel van haar onderzoek was inzicht te krijgen in het plaatsingssucces en daaraan gerelateerde kind- en gezinsfactoren, alsmede welke ontwikkeling te zien is binnen één jaar tijd. Speciale aandacht was er voor ‘culturele matching’, waarbij kinderen bij opvangouders met een vergelijkbare culturele achtergrond als de kinderen worden geplaatst.

Plaatsingssucces

Kinderen, opvangouders en voogden blijken overwegend positief over het succes van de plaatsing. De beoordeling van de kwaliteit van de relatie tussen kind en opvangouder kwam vrijwel overeen met de beoordeling van het plaatsingssucces. Culturele overeenstemming met opvangouders lijkt voor kinderen vooral in de beginfase van hun verblijf van belang voor plaatsingssucces; voor opvangouders en voogden was dit minder belangrijk. Verder is afwezigheid van gedragsproblemen en aanwezigheid van pro-sociaal gedrag bij het kind voor respectievelijk ouders en kinderen positief geassocieerd met plaatsingssucces, terwijl voor voogden de kwaliteit van de opvoedingsomgeving het meeste telt.

Stabiel

Overigens zijn kinderen en hun opvangouders of voogden het vaker oneens over het plaatsingssucces, wanneer zij van mening verschillen over de kwaliteit van de opvoedingsomgeving, de gedrags- en emotionele problemen van het kind, en de kwaliteit van de relatie tussen kind en opvangouder, en kind en voogd. Wanneer kinderen langer in hetzelfde opvanggezin blijven zijn de meeste kind- en gezinsfactoren relatief stabiel, op een belangrijke uitzondering na: volgens de opvangouders nemen sociaal-emotionele problemen bij het kind dikwijls toe.

Het proefschrift van Jet Rip is hier te vinden.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen