ptss behandeling

Intensieve traumabehandeling sorteert binnen 8 dagen effect

Recent onderzoek, geleid door Eline Voorendonk van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en het Psychotrauma Expertisecentrum PSYTREC, […]

“Hulpverlenen bij narcistische scheiding vereist delicate balans”

Robbert Hogenelst vat narcisme samen als een ernstige psychische aandoening, waarbij het individu een opgeblazen gevoel van eigenwaarde heeft, vaak […]

De kern van narcisme begrijpen

Prof. Dr. Frans Schalkwijk, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, legde in een interview met Blik op Hulp diepliggende […]

Omgevingsgevoeligheid aantoonbaar in breinonderzoek

Omgevingsgevoeligheid is een complexe biologische eigenschap die zowel bij dieren als mensen voorkomt. Prof. Dr. Judith Homberg, hoogleraar Translational Neuroscience […]

burgerschap LVB

“Mensen met een beperking zijn volwaardig lid van de samenleving”

In de hedendaagse benadering van geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, speelt het nastreven van ambitie […]

1 2 3 4 5 6 96