Blik op hulp

Problemen met spraak en taal vroegtijdig aanpakken

Problemen met spraak en taal vroegtijdig aanpakken
september 26
09:27 2014

spraak taal kindDe herfsteditie van Vakblad Vroeg is uit. De nieuwe Vroeg besteedt via verschillende invalshoeken aandacht aan allerlei aspecten van het werkveld van professionals op het gebied van vroegsignalering en vroeghulp.

In dit nummer is veel aandacht voor hulp bij problemen met spraak en taal.Met name bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand levert het ondersteunen van de gesproken taal door middel van gebaren veel voordeel op, zo blijkt uit het openingsartikel. Maar ook voor gezonde baby’s dat zij zich met gebarentaal al op veel jongere leeftijd kunnen uiten.

Het themakatern schenkt verder aandacht aan selectief mutisme, een angststoornis die vaak niet als zodanig wordt onderkend, de start van een adviespunt voor het opsporen van taal- en spraakstoornissen in Tilburg en het begeleiden van een  taalhandicap in een meertalig gezin.

Naast de thema-artikelen is er een bijdrage over hoe om te gaan met excessief huilende baby’s, een ondersteuningsprogramma voor vroegbehandeling op locatie en het belang van de netwerken Integrale Vroeghulp. De laatste bieden met succes hulp aan jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, maar dreigen niettemin van het toneel te verdwijnen.

Congres over vroegsignaleren en vroeghulp

In het nieuwe nummer van Vakblad Vroeg valt nog veel meer te lezen over professionele hulp aan jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Er gebeurt van alles op dit werkterrein. Voor de redactie reden om, samen met Euregionaal Congresburo, op 12 februari 2015 in Zwolle een aantal recente ontwikkelingen in de schijnwerpers te zetten.  Abonnees van Vakblad Vroegontvangen € 50,- euro korting op de deelnameprijs. Kijk hier voor meer informatie.

Bestellen

U kunt de nieuwe editie van Vakblad Vroeg bestellen via www.vakbladvroeg.nl; de prijs voor een los nummer bedraagt € 9,00 (incl. porto) en voor een abonnement € 25,00.

Soortgelijke artikelen