Blik op hulp

Aantal slachtoffers loverboys blijft toenemen

Aantal slachtoffers loverboys blijft toenemen
januari 15
16:23 2014
loverboy problematiek mensenhandel jeugdzorg

Foto: Leliebloem

De jeugdzorg maakt zich zorgen over de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek in Nederland. Al jaren is een cijfermatige toename in het aantal slachtoffers te zien, zoals ook de nationaal rapporteur mensenhandel enige tijd geleden in haar jaarlijkse rapportage aangaf. Door gebrek aan onderzoek en kennisdeling is onbekend of de huidige aanpak effectief is. Daarom stelt de sector een commissie in die op korte termijn op een aantal punten vooruitgang moet boeken. Dat meldt Jeugdzorg Nederland.

Binnen de zorg voor jeugd, zoals de ggz, jeugdzorg, jeugdzorgplus en bij andere organisaties die zich bezig houden met het signaleren en begeleiden van slachtoffers is veel kennis en kunde over loverboy-problematiek aanwezig. Deze expertise is echter versnipperd en wordt onvoldoende structureel benut. Registratie, monitoring en effectmeting vindt nagenoeg niet plaats. Om eerder te kunnen ingrijpen en herhaald slachtofferschap te voorkomen is volgens Jeugdzorg Nederland onderzoek en nog meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg van groot belang.

Loverboys groot probleem

Gezien de omvang van de loverboyproblematiek pleit de jeugdzorg sector er voor zo snel mogelijk te beginnen met het verwezenlijken van verbeteringen. Dat kan niet alleen vanuit de jeugdzorgsector, maar vraagt om een brede benadering. De sector neemt hierbij het initiatief om samenwerking met anderen beter te coördineren en deze te verbinden met de transitie binnen de jeugdzorg.

Een landelijk expertisecentrum van waaruit gericht onderzoek wordt verricht, waar kennisbundeling en kennisdeling plaatsvindt waardoor best practices omgezet kunnen worden naar algemene praktijken, zou volgens Jeugdzorg Nederland een aanzet voor een oplossing zijn om zorg voor slachtoffers te verbeteren en tot een effectievere aanpak van daders te komen.

Het huidige Expertise Centrum Kwetsbare Meiden, waarbij inmiddels vele organisaties en professionals zijn aangesloten zal daarom worden versterkt en het knooppunt van alle activiteiten worden. Alle partners in de zorg voor de jeugd worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Interessant artikel? Meld je dan ook aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis niets!

Soortgelijke artikelen