Blik op hulp

Vermoeidheid en risico op depressie bij mensen met autisme

Vermoeidheid en risico op depressie bij mensen met autisme
februari 23
11:32 2023

In hun onderzoek keken onderzoekers van de universiteiten van Queensland en La Trobe (Australië) naar de relatie tussen het ontstaan van depressieve symptomen bij jongvolwassenen met autisme als gevolg van slechte slaapkwaliteit, vermoeidheid, hun mate van sociale integratie en hun gevoel bij te dragen aan de samenleving. Uit het onderzoek blijkt dat slaapkwaliteit, vermoeidheid en depressieve symptomen met elkaar in verband staan, zowel in het begin van het onderzoek als twee jaar later.

Sociaal welzijn

Ook bleek dat slaapkwaliteit en depressieve symptomen beide geassocieerd waren met sociaal welzijn variabelen bij deze jonge volwassenen. Vermoeidheid blijkt dan weer geen significante invloed te hebben op sociaal welzijn variabelen. Ongeveer 30% van de onderzochte jonge mensen met autisme voldeed aan de klinische criteria voor depressie. Meer dan de helft van de groep had gedurende de twee jaar van het onderzoek last van slechte slaapkwaliteit en ongeveer een derde van de groep had last van vermoeidheid die consistent was met klinische niveaus van slapeloosheid.

Depressie

Uit het onderzoek bleek verder dat vermoeidheid en het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving de enige significante voorspellers waren van depressieve symptomen. Het bleek dat slaapkwaliteit, vermoeidheid, sociale integratie en het gevoel iets bij te dragen, samen significant depressie voorspellen. Dit was overigens slechts gedeeltelijk het geval. Ook werd gekeken naar de zogeheten “serial mediation-relatie” tussen slaapkwaliteit, vermoeidheid, sociale integratie en bijdrage en depressie. Er bleek dat vermoeidheid de relatie tussen slaapkwaliteit en depressie gedeeltelijk medieert. Dit zou betekenen dat vermoeidheid de relatie tussen slaapkwaliteit en depressie beïnvloedt. Tevens bleek dat sociale integratie en het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving, de relatie tussen slaapkwaliteit en depressie deels medieert.

Screening

Het onderzoek is belangrijk omdat het voor het eerst de impact van sociaal welzijn en vermoeidheid op depressie bij autistische individuen rapporteert. Het onderzoek suggereert dat vermoeidheid en gebrekkige sociale steun gezamenlijk en in interactie met elkaar het risico op depressie bij autistische individuen verhogen. Op basis van deze studie kan verder geconcludeerd worden dat slaap, vermoeidheid, mate van sociale integratie en het gevoel iets bij te dragen, belangrijke factoren zijn bij het voorspellen van depressieve symptomen bij autistische jonge volwassenen. Deze bevindingen onderstrepen het belang van screening op deze factoren bij autistische individuen om vroegtijdige interventie en ondersteuning mogelijk te maken.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen