Blik op hulp

Leerkrachten willen meer weten over passend onderwijs

Leerkrachten willen meer weten over passend onderwijs
mei 12
14:33 2014

voorbereiding passend onderwijsHet merendeel van de leerkrachten vindt van zichzelf dat zij onvoldoende weten over de manier waarop de begeleiding van leerlingen in het passend onderwijs vormgegeven kan worden. Dat blijkt uit de Monitor Voorbereiding Passend Onderwijs die door Ecorys en Panteia uitgevoerd is in opdracht van Schoolinfo.

In het basis- en speciaal onderwijs vindt ongeveer de helft van de ondervraagde leerkrachten zichzelf voldoende op de hoogte van wat er in algemene zin op hun school verandert door de invoering van het passend onderwijs. In het voortgezet onderwijs is dat echter slechts 37%.

Ondersteuning en procedures passend onderwijs

Met name waar het specifieke kennis over de uitvoering van passend onderwijs betreft, vindt een groot deel van het onderwijsgevend personeel zichzelf niet voldoende op de hoogte. Waar het de details van procedures en concrete ondersteuning van leerlingen betreft, zegt 60 à 70% van de ondervraagde onderwijsgevenden hier onvoldoende bekend mee te zijn. Waar directeuren en zorgcoördinatoren nog betrekkelijk goed op de hoogte blijken te zijn van deze zaken, zijn met name onderwijsassistenten en leraren in reguliere basis- en voortgezet onderwijs nog op zoek naar concrete houvast.

Leraren willen in meerderheid vooral nader worden geïnformeerd over welke concrete ondersteuning er vanaf 1 augustus komt voor leerlingen op hun school die nu een ‘rugzak’ hebben. Ook de procedures die leiden tot extra ondersteuning voor leerlingen in de klas zijn veelal nog een vraagteken.

HAVO en VWO slechtst voorbereid

Er zijn relatief kleine verschillen tussen schooltypen in de mate van voorbereiding: het speciaal basisonderwijs is het beste voorbereid (57% goed), daarna het regulier basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (42-46% goed) en het minst voorbereid is het regulier voortgezet onderwijs (38% goed), met name havo en vwo.
Er blijken geen duidelijke voor- of achterhoedes van samenwerkingsverbanden te zijn die over de hele linie uitzonderlijk hoog of laag scoren. De onderzoekers concluderen dat niet het samenwerkingsverband, de regio of andere kenmerken van de school, maar vooral iemands functie het sterkste stempel drukt op de mate waarin men geïnformeerd, betrokken, en voorbereid is.  Met name leraren en onderwijsassistenten zijn duidelijk minder betrokken, op de hoogte en voorbereid. Daarbij vinden leraren in het regulier voortgezet onderwijs zichzelf het minst op de hoogte en voorbereid, in het bijzonder in havo en vwo.

Meer leren over werken met zorgleerlingen in het passend onderwijs? Blik op Hulp is mediapartner van het landelijk symposium “Leerlingzorg in het passend onderwijs”, dat geheel in het teken staat van dit thema.
 

Interessant artikel? Meld u dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Soortgelijke artikelen