Blik op hulp

Buurtcirkel stimuleert sociaal contact

Foto: FaceMePLS (CC BY 2.0)

Buurtcirkel stimuleert sociaal contact
april 04
14:30 2017

Door het zorgconcept Buurtcirkel krijgen mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, een groter sociaal netwerk. Ze geven aan dat ze zich beter voelen en minder geïsoleerd zijn. Ook helpen de deelnemers elkaar. Dit concludeert onderzoeksbureau Risbo in een studie naar de effecten van Buurtcirkel.

Zorgorganisatie Pameijer ontwikkelde de Buurtcirkel. Buurtcirkel heeft als uitgangspunt dat een groep mensen met een verstandelijke, psychische, psychiatrische
of psychosociale beperking elkaar op basis van hun talenten en krachten ondersteunen. Doel daarvan is dat zij zelfredzamer worden in het dagelijks leven. Iedere deelnemer zet daarbij zijn eigen talenten in voor de anderen. De deelnemers kunnen hierdoor meedoen aan het leven in de wijk en tegelijk iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving.

Deze week werden de resultaten van de studie ‘Netwerken in de buurt’ gepubliceerd een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept ‘Buurtcirkel’ gepresenteerd.

Uitbreiding netwerk

Uit het onderzoek blijkt dat de groepsbenadering van het concept Buurtcirkel ervoor zorgt dat deelnemers meer contacten hebben en hun netwerk wordt uitgebreid. Met behulp van professionele begeleiding worden de deelnemers gecoacht om ‘samenredzaam’ te worden op verschillende leefdomeinen.

Onderzoeker Afke Weltevrede: ‘De deelnemers koken met elkaar, helpen elkaar met het in elkaar zetten van een IKEA-kast, brengen boodschappen als de ander ziek is, leren elkaar hoe je een smartphone gebruikt, enzovoorts. Hun netwerk breidt uit en dat is van grote invloed op hun emotionele welbevinden. Bovendien leidt deelname aan een Buurtcirkel tot een vergroting van het zelfvertrouwen en eigenwaarde.’

Samenredzaamheidswijzer

Met het onderzoek is de invloed van de Buurtcirkel op de deelnemers en op de hoeveelheid en type begeleiding in kaart gebracht. ‘Dit hebben we onder andere gedaan door vier Buurtcirkels intensief te bestuderen’, licht onderzoeker Weltevrede toe. ’We hebben hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld: de samenredzaamheidswijzer. Hierin wilden we vooral het perspectief van de deelnemers centraal zetten. In de samenredzaamheidswijzer worden een netwerkanalyse en zelfredzaamheidsanalyse gecombineerd.’

Moeilijkheden buurtcirkel

Beleidsmakers moeten echter niet te hoge verwachtingen hebben van Buurtcirkel als vervanging voor professionele zorg. Wellicht neemt de zorg op den duur een andere vorm aan (meer coachend dan ondersteunend), maar voor deze echt kwetsbare groep zal (incidenteel) professionele ondersteuning nodig blijven. Daarnaast stellen de onderzoekers vast dat begeleiders in woonvoorzieningen soms huiverig zijn om hun cliënten over te dragen aan een buurtcirkel. Ook het vinden van vrijwilligers en het stimuleren van de benodigde basishouding blijkt niet altijd even eenvoudig. Het verloop onder vrijwilligers bleek groot en continue aandacht voor een balans tussen enerzijds regie nemen en anderzijds deelnemers stimuleren bleek noodzakelijk.
Inmiddels zijn er in Nederland 25 Buurtcirkels opgestart in de regio’s Rotterdam, Nissewaard, Drechtsteden, Nieuwe Waterweg-Noord en Arnhem.

Interessant artikel? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets.

Wil je mee discussiëren? Dat kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen