Month: oktober 2015

kindermishandeling depressie angststoornis jacqueline hovens

Verband tussen kindermishandeling, depressie en angststoornissen

Psychiater Jacqueline Hovens van de Universiteit Leiden onderzocht de invloed van het doormaken van kindermishandeling op het vóórkomen en beloop van angst- en depressieve […]

angst en depressie mia kösters vrienden voor het leven

Preventie van angst en depressie op basisschool effectief

Het programma “Vrienden voor het Leven”, dat zich richt op angst en depressie bij kinderen, blijkt effectief wanneer het ingezet […]

depressie positieve gebeurtenissen

Depressie vermindert door positieve gebeurtenissen

Mensen met depressieve gevoelens ervaren minder vaak positieve gebeurtenissen dan mensen die zich niet depressief voelen. Als ze wel positieve […]

High Intensive Care GGz

High Intensive Care in de GGz boekt indrukwekkende resultaten

Eind 2012 opende GGzE als eerste GGZ-instelling in Nederland een High Intensive Care Unit. Dat was indertijd een hele openbaring. […]

kinderontvoeringsverdrag geeske ruitenberg

Kinderontvoeringsverdrag niet altijd in belang individuele kind

Vanuit en naar Nederland worden jaarlijks ‘enkele schoolklassen kinderen’ door hun eigen vader of moeder ontvoerd. Wereldwijd gaat het ieder […]

1 2