Month: juni 2014

Lastige ouders door onbegrip van professionals

“Mijn vader was zogenaamd een lastige┬áman”, zegt hogeschooldocent Wim Goossens. “Hij was namelijk de enige socialist in een voor de […]

pestgedrag wapens onderzoek leiden

Betrokkenen bij pestgedrag dragen vaker wapens

Met de komende invoering van de wet die scholen verplicht tegen pestgedrag op te treden, neemt niet alleen de belangstelling […]

theory of mind training ben meijering

Theory of Mind kan getraind worden

Theory of Mind kan getraind worden. Vorige maand werd de theory of Mind training voor jeugd met een autismespectrumstoornis door […]