Blik op hulp

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van blikophulp.nl, is het mogelijk dat de informatie die op blikophulp.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van blikophulp.nl zijn die van de auteur(s) c.q. bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of blikophulp.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op blikophulp.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van blikophulp.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om blikophulp.nl te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van blikophulp.nl verkregen is.

blikophulp.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via blikophulp.nl verkregen informatie.

De informatie op blikophulp.nl wordt op onregelmatige momenten aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy statement

We zullen vanzelfsprekend nooit je gegevens delen met andere partijen. De (persoons) gegevens die je aan ons ter beschikking stelt, worden volgens de laatste normen beveiligd en uitsluitend binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens gehanteerd.

1 reactie

Nog geen reacties

Er zijn op dit moment nog geen reacties. Wil je er één toevoegen?

Schrijf een reactie

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.