Month: januari 2023

gezin meervoudige en complexe problematiek

“Veel fouten in werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen zijn te voorkomen”

Bij het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen spelen de normen van de hulpverleners vaak een impliciete rol. […]

thomas martinelli verslaving

Meer aandacht voor herstelondersteunende verslavingszorg nodig

Een drugsverslaving wordt veelal gezien als een chronische (hersen) ziekte, maar dit idee staat haaks op nieuwe kennis over het […]

Leraar maakt verschil bij angst en verveling

School is niet alleen een belangrijke plek om vaardigheden te leren, maar ook voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en […]

muziek troost proefschrift

Muziek luisteren biedt troost

Muziek en emoties zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als je verdrietig bent, een dierbare verliest of je onbegrepen voelt, is […]

transgender kinderen zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging al op 9-jarige leeftijd bij transgender-kinderen

Transgender mensen lopen een verhoogd risico om zelfbeschadigende gedachten en zelfbeschadigend gedrag te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat bij transgenders […]

1 2