Month: augustus 2016

uitspraak zorgcontract uithuisplaatsing jeugdzorg

Ontbreken zorgcontract mag geschikte plaatsing niet belemmeren

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet is het aan de gemeentes om zorg voor jeugdige inwoners in te kopen […]