Month: januari 2019

begeleiders verstandelijke beperking agressie gedragsproblemen

Gedrag begeleiders bij agressie grotendeels bepaald door context

Contextfactoren, zoals bijvoorbeeld kenmerken van het team en de groep cliënten met een (L)VB hebben een grotere invloed op de houding en […]

kenmerken van autisme

Kenmerken van autisme zeer divers geuit

Kenmerken van autisme manifesteren zich bij iedere persoon anders. Daarom kun je niet alle mensen met autisme over één kam scheren. […]

autisme suicide zelfdoding

Verhoogd suïciderisico bij autisme

Onderzoekers aan de universiteit van Utah deden twintig jaar lang onderzoek naar zelfdoding bij mensen met autisme. Hun conclusie: mensen […]

voorlezen claartje levelt

Hoe nuttig is voorlezen?

Hoe leren kinderen een taal? En helpt het om voor te lezen? Claartje Levelt, hoogleraar Eerste taalverwerking, legt uit hoe het […]

licht verstandelijke beperking multisysteem therapie MST-ID

Multisysteem therapie voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Een team van wetenschappers en praktijkwerkers onderzocht de effecten van een aangepaste variant van multisysteem therapie, die specifiek is ontwikkeld […]

1 2