Month: februari 2024

hsp resting

Hoogsensitiviteit van groeiend belang voor de praktijk

Hoogsensitiviteit wordt binnen de wetenschappelijke gemeenschap aangeduid met de term Sensory Processing Sensitivity (SPS). Dit is een temperament- of persoonlijkheidstrek […]

Positieve psychologie voor vluchtelingen

De arbeidsparticipatie van vluchtelingen loopt aanzienlijk achter op die van andere migranten en de autochtone bevolking. José Muller-Dugic pleit voor […]

criminaliteit jeugd

Jeugd in de georganiseerde criminaliteit

De rol van de jeugd in georganiseerde drugscriminaliteit en mensenhandel is een groeiend maatschappelijk probleem. Deze vormen van criminaliteit zijn […]

taal voor allemaal

Maak de brug tussen taal en begrip bij LVB

In een tijd waarin de complexiteit van informatie alleen maar toeneemt, biedt Tessie Wittelings een verhelderend perspectief op de noodzaak […]