Month: september 2019

Klusjes als geheim wapen tegen pesten

Pestgedrag: klusjes als geheim wapen

Het helpt om kinderen die pestgedrag laten zien aan het werk te zetten en verantwoordelijkheden te geven. Klusjes zoals opruimen, […]

Preventie crimineel gedrag jonge jeugd

Preventie van criminaliteit bij jonge jeugd

Jonge kinderen die moeilijk corrigeerbaar grensoverschrijdend of externaliserend gedrag vertonen, kunnen zich vaak moeilijk in een ander verplaatsen. Vaak hebben ze moeite met het herkennen […]

Hulpverlening in het nieuws: eerste helft september 2019

In de eerste helft van september was er weer volop media-aandacht voor de hulpverlening. We zetten de interessantste berichten voor je op een rijtje: In Trouw verscheen een opiniestuk over het wederom op de schop gooien van de jeugdzorg; Het NRC deed verslag van de staking in de jeugdzorg; De NOS publiceerde een bericht over ervaringsdeskundigen […]

pesten de klas als context

Pestgedrag: de klas als context

Pesten op school is een ingewikkeld sociaal probleem, omdat het vaak ontstaat door een wisselwerking tussen de pester, het slachtoffer en de […]

cito kleutertoets onderzoek Niek Frans RUG

Nut van cito-kleutertoets zeer beperkt

Op het gebruik van Cito toetsen bij jonge kinderen is vaak kritiek te horen. Want wat zegt de uitkomst van […]

1 2