Blik op hulp

Depressie vermindert door positieve gebeurtenissen

Depressie vermindert door positieve gebeurtenissen
oktober 14
15:04 2015
depressie positieve gebeurtenissen Elise Bennik

Foto: Nathan Csonka

Mensen met depressieve gevoelens ervaren minder vaak positieve gebeurtenissen dan mensen die zich niet depressief voelen. Als ze wel positieve gebeurtenissen meemaken, blijkt dat ze zich daardoor tijdelijk beter kunnen voelen, concludeert Elise Bennik in haar proefschrift. Haar resultaten wijzen erop dat mensen die lijden aan depressieve symptomen baat kunnen hebben bij positieve gebeurtenissen.

Anhedonie en depressie

Bennik gebruikte voor een deel van haar onderzoek de langlopende studie TRAILS, waarin gegevens zijn verzameld van adolescenten van 11 tot 25 jaar. Als deze adolescenten anhedonie – gebrek aan plezier – rapporteerden, rapporteerden ze in de meting daarna ook een depressieve stemming. Andersom gold ook: een depressieve stemming werd gevolgd door anhedonie.

Positieve gebeurtenissen

Verder onderzocht Bennik hoe deze adolescenten reageerden op de gebeurtenissen die ze meemaakten. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van negatieve gebeurtenissen op depressieve symptomen, maar we weten veel minder goed wat de gevolgen van positieve gebeurtenissen zijn. Uit Benniks onderzoek kwam naar voren dat adolescenten die meer positieve dan negatieve ingrijpende gebeurtenissen meemaakten, daarna minder last leken te hebben van depressieve symptomen. Te veel positieve gebeurtenissen hadden geen gunstig effect meer. Bennik vermoedt dat dit komt doordat teveel positieve gebeurtenissen tot uitputting kunnen leiden en dat kan samengaan met meer depressieve symptomen.

Kleine mee- en tegenvallers

In een ander deel van het proefschrift werden geen grote gebeurtenissen onderzocht, maar juist de kleine mee- en tegenvallers in het dagelijkse leven. Hiervoor gebruikte Bennik gegevens van twee dagboekstudies onder vrouwelijke jongeren. Het is bekend dat iemand die moeilijk om kan gaan met tegenslag veel negatieve emoties ervaart en weinig positieve emoties. Het bleek dat het niet zo is dat stressgevoelige mensen minder goed reageren op positieve gebeurtenissen. Wel rapporteerden ze minder positieve gebeurtenissen dan anderen en dat zou ervoor zou kunnen zorgen dat ze in het algemeen minder positieve stemming ervaren.

Interessant artikel? Meld u dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit bericht? Dat kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen