Blik op hulp

Farmacogenetica: maatwerk in de GGz

Farmacogenetica: maatwerk in de GGz
juni 15
14:19 2016

De genetische opmaak van psychiatrische patiënten zou een indicatie kunnen geven van de concentraties van geneesmiddelen in hun bloed bij een bepaalde dosering. Deze zogeheten”farmacogenetica”-benadering zou het op termijn mogelijk kunnen maken om medicatie op maat te verstrekken aan patiënten op basis van hun genen. Dat is één van de conclusies uit het proefschrift van Lisette Berm van de Rijksuniversiteit Groningen.

Farmacogenetica ggz Lisette Berm

Foto: e-Magine Art

Geneesmiddel op maat

In de wetenschap draait het vaak om al dan niet significante verschillen tussen gemiddelden van groepen. Echter, een behandeling van een ziekte vindt plaats op patiëntenniveau. In de geneeskunde wordt daarom getracht zo veel mogelijk therapie op maat aan te bieden. Ook bij het gebruik van geneesmiddelen is hier aandacht voor. Berm onderzocht twee aspecten van geïndividualiseerde farmacotherapie voor depressies.

Concentraties

Allereerst onderzocht zij het patiëntvriendelijker maken van huidige technieken voor het meten van geneesmiddelconcentraties in bloed, de ‘blood spot methode’. Methoden voor het meten van deze concentraties in enkel een gedroogde druppel bloed werden opgezet en de kwaliteit van deze nieuwe methoden werden afgezet tegen die van bestaande methoden.

Antidepressivumconcentraties

Naast het meten van concentraties in bloed, zou het erfelijke materiaal van patiënten al een indicatie kunnen geven van de te verwachten geneesmiddelconcentraties. Daarom bestudeerde Berm bij ouderen de relatie tussen dit erfelijke materiaal en antidepressivumconcentraties. Vervolgens deed zij, aan de hand van een model, een voorspelling van de kosten en baten die een dergelijke bepaling zouden opleveren ten opzichte van de bestaande zorg.

Farmacogenetica: de toekomst?

Met haar proefschrift biedt Berm inzicht in de toegevoegde waarden van testen op erfelijk materiaal van patiënten die relevant kunnen zijn voor het geneesmiddelgebruik. Daarbij implementeerde zij patiëntvriendelijke methoden voor het meten van geneesmiddelconcentraties in een onderzoekssituatie. Berm heeft dan ook goede hoop voor de toekomst: “Met het oog op de toekomst zal door de ontwikkelingen in de technologie die beschikbaar is voor genetische analyses, de toenemende kennis van de relatie tussen genotype en fenotype en het betrekken van meerdere genen in het voorspellen van fenotypes, precisiegeneeskunde op basis van genetische eigenschappen steeds dichter bij komen. Er is echter verder onderzoek nodig om de (logistieke) knelpunten die implementatie van farmacogenetica in de weg staan te identificeren en op te lossen. Daarbij is harmonisatie nodig omtrent indicatiestelling voor het uitvoeren van farmacogenetische testen, het aantal te bepalen genetische variaties en de manier van rapporteren en vastleggen van de genetische informatie”.

Interessant artikel? Meld u dan nu aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren? Dat kan in onze Linkedin-groep.

Soortgelijke artikelen