Blik op hulp

Gedwongen hulpverlening na vertrek uit jeugdzorg vergt betere wetgeving

Gedwongen hulpverlening na vertrek uit jeugdzorg vergt betere wetgeving
augustus 27
17:12 2019

Het Nederlands recht biedt onvoldoende mogelijkheden om jongeren die zorg mijden na hun vertrek uit residentiële jeugdhulpverlening, na hun achttiende nog gedwongen hulp te verlenen. Dat concludeert Romy de Jong in het proefschrift dat ze op 3 september verdedigt aan Tilburg University. De wet- en regelgeving voor volwassenen is niet toepasbaar voor een groot deel van deze jongmeerderjarigen met transitieproblemen. Voor nieuwe regelgeving moeten we echter eerst meer weten over de probleemgroep.

Transitie jongeren

Zowel op juridisch als op niet juridisch vlak is er volgens Romy de Jong te weinig aandacht voor de zogenaamde transitie-jongeren. Deze jongeren worden ook wel ‘care leavers’ genoemd. Het gaat dan om jongmeerderjarige zorg verlaters bij wie door hulpverleners de dringende noodzaak wordt gevoeld om de zorgverlening voort te zetten na het bereiken van de meerderjarigheid en vertrek uit de residentiële jeugdhulpverlening. Dat kan bijvoorbeeld de gesloten jeugdhulp zijn, maar ook andere vormen van specialistische jeugdhulp. Voortgezette gedwongen bescherming is voor deze jongeren lastig, omdat de juridische mogelijkheden vaak ontbreken. Ze zoeken meestal geen vrijwillige hulp of wijzen die af. Het jeugdbeschermingsrecht biedt voor hen bovendien onvoldoende mogelijkheden.

Voortgezette bescherming

De Jong onderzocht deze transitieproblematiek vanuit rechtswetenschappelijk, sociaalwetenschappelijk en medisch-wetenschappelijk perspectief. Ze concludeerde dat er nog te veel onduidelijk en onbekend is over transitie jongeren om nieuwe wetgeving op te tuigen. Juridisch gezien zijn er geen passende regelingen voor een voortgezette bescherming van achttien-plussers op opvoedkundige grond. De bescherming van transitie jongeren kan wel plaatsvinden op andere, leeftijdsongevoelige juridische grondslagen en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

Nieuwe wetgeving

Bij dat laatste valt te denken aan de Wet BOPZ, die per 2020 wordt vervangen door de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang en de regels voor meerderjarigenbescherming. Daarin ontbreekt echter de specifieke aandacht voor jongmeerderjarigen en dus ook voor transitie jongeren. Bovendien zijn de grondslagen voor gedwongen hulpverlening in die wetten zeer toegespitst en daarom niet toepasbaar voor een groot deel van de jongmeerderjarigen met problemen.

Om het probleem juridisch te kunnen aanpakken is eerst meer kennis nodig over de kenmerken en noodzakelijke behoeften van transitiejongeren. De Jong beveelt dan ook meer onderzoek aan, waaronder een goed gereguleerd experiment met diverse vormen van niet alleen verplichte residentiële, maar ook andere zorg, zoals besloten, open en ambulante oplossingen.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep. Boeken over dit thema vind je op onze bronnen-pagina.

Soortgelijke artikelen