Blik op hulp

High Intensive Care in de GGz boekt indrukwekkende resultaten

High Intensive Care in de GGz boekt indrukwekkende resultaten
oktober 13
13:50 2015
High Intensive Care GGz

Foto: Walther Siksma

Eind 2012 opende GGzE als eerste GGZ-instelling in Nederland een High Intensive Care Unit. Dat was indertijd een hele openbaring. Iedereen was weliswaar van mening dat cliënten die in crisis verkeerden op een andere manier geholpen moesten worden dan tot op dat moment gangbaar was, maar de vertaalslag naar de praktijk kon niet goed werden gemaakt. GGzE ontwikkelde daarom als eerste GGZ-instelling, samen met onder andere Philips, de High Intensive Care Unit. En dit blijkt een goede keuze te zijn geweest. De cliënttevredenheid is hoog, medewerkers zijn enthousiast, en het aantal separatie-uren nam af met maar liefst 40%.

Voorbeeldfunctie

Cliënten en medewerkers blijken dus tevreden over de “gezondmakende” omgeving die is gecreëerd en over de nieuwe manieren van werken die zijn doorgevoerd. Cliënten geven aan dat zij door de nieuwe werkwijze en de inrichting van de ruimtes meer regie kunnen behouden en dat geeft meer rust. Medewerkers zien dat door deze aanpak en de alternatieven die zij daarin hebben, niet alleen dat een crisis voorkomen kan worden, maar ook een sneller herstel kan plaatsvinden.

Met de ontwikkeling van de High Intensive Care heeft GGzE meerdere prijzen gewonnen in de voorbije jaren. Daarbij bleek deze wijze van behandelen ook een goed voorbeeld voor anderen. Inmiddels zijn er bij meerdere GGZ-instellingen High Intensive Care units ontwikkeld. Bij GGzE zijn op de High Intensive Care Unit de resultaten positief. De interventies die daar ingezet worden zijn van steeds kortere duur.

Technologie en architectuur

De technologie en bijzondere bouwstijl die zijn toegepast op de High Intensive Care Unit zorgen voor wat de organisatie een “healing environment” noemt. Deze omgeving draagt bij aan de zelfregie van de cliënt in zijn of haar meest kwetsbare situatie. Als een cliënt in crisis dreigt te raken kan hij gebruikmaken van de supportruimte, die hij via een groot touchscreen een thema kan geven dat past bij zijn gemoedstoestand. Naast een mooie foto en bijpassende muziek kleurt de kamer in de High Intensive Care unit door een zogeheten “Ambience Experience” in de door hem gewenste en bij de gemoedstoestand passende kleur. Het grote scherm biedt ook ontspanning doordat het gebruikt kan worden als teken- en spelletjesbord. Via het touchscreen blijft de cliënt bovendien in contact met de zorgverlener en binnen afzienbare tijd zal dit ook met familie en naasten uitgebreid worden. Dat laatste kan erg belangrijk zijn in een periode van crisis en het sociale netwerk wordt daarom zoveel als mogelijk bij de behandeling betrokken.

Ook de bijzondere bouw van de High Intensive Care blijkt belangrijk. De ronde hoeken in de ruimtes en de speciale verlichting zorgen voor minder schaduwwerking en leveren daardoor minder vervelende verschijningen op. De tweekleurige vloer biedt de cliënt eigen regie, omdat die de scheiding aangeeft tot hoe ver een medewerker de kamer mag betreden. En door de glazen wand is er continu contact tussen de cliënt en de medewerker wat bijdraagt aan het gevoel van nabijheid en vertrouwen.

Nabijheid en ervaringsdeskundigheid

De aanpak van GGzE beperkt zich echter niet tot techniek en een andere bouwstijl: ook de wijze van bejegening en behandeling is veranderd. Er wordt op de High Care Unit per persoon per moment bekeken wat hij of zij nodig heeft aan nabijheid of aan faciliteiten om een crisis te voorkomen. Daarover wordt ook nadrukkelijk met de cliënt zélf gesproken. Door de één op één benadering kan de situatie van de cliënt goed gemonitord worden en kan er tijdig opgeschaald óf afgeschaald worden.

Als een cliënt toch in crisis dreigt te raken wordt hij op de High Intensieve Care Unit niet afgezonderd zoals voorheen gebruikelijk was in de separeerruimte maar wordt er juist nabijheid geboden. Dat alles tezamen met de belangrijke aanvulling van een ervaringsdeskundige als een volwaardig teamlid maken dat deze vorm van behandelen een succes is.

Toekomstpplannen

Nu de resultaten van de High Intensive Care unit bij niet-forensisch opgenomen patiënten positief blijken, verkent GGzE op dit moment de mogelijkheden voor de eerste High Intensive Care in de forensische psychiatrie. Als alles loopt zoals gepland, wordt in de tweede helft van 2016 gestart met de implementatie van de eerste High Intensive Care forensische psychiatrie in De Woenselse Poort.

Interessant artikel over High Intensive Care behandeling in de GGz? Schrijf u dan nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit artikel? Dat kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen