Blik op hulp

Lichamelijke activiteit en sociale verbondenheid bij jongeren met een verstandelijke beperking

Lichamelijke activiteit en sociale verbondenheid bij jongeren met een verstandelijke beperking
oktober 24
15:30 2023

Het belang van lichamelijke activiteit voor onze gezondheid is inmiddels wijdverbreid bekend. Maar wat weten we hierover bij jongeren met een verstandelijke beperking? We weten dat lichamelijke activiteit gunstige effecten heeft op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. Dit geldt niet alleen voor de algemene populatie, maar ook voor jongeren met een verstandelijke beperking. Maar wat zijn de specifieke factoren die van invloed zijn op hun deelname aan lichamelijke activiteiten? Onderzoekers van de universiteiten van Gent (B) en Glasgow (VK) deden er onderzoek naar.

Onbekend terrein

Het wordt snel duidelijk dat er beperkte kennis is over de context rond lichamelijke activiteit bij jongeren met een verstandelijke beperking. Dat bemoeilijkt de ontwikkeling van lichamelijke activiteit-promotieprogramma’s. Dit is een zorgwekkende bevinding, aangezien jongeren met een verstandelijke beperking een verhoogd risico lopen op lichamelijke inactiviteit in vergelijking met hun leeftijdsgenoten zonder verstandelijke beperking.

Gebrek aan succes

Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan succes in de lichamelijke activiteit-promotieprogramma’s kan volgens de onderzoekers worden gevonden in het gebrek aan begrip van de context rond lichamelijke activiteit voor jongeren met een verstandelijke beperking. Een recente systematische review analyseerde de resultaten van 15 studies met kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking. Deze studies identificeerden slechts een handvol variabelen die van invloed zijn op lichamelijke activiteit bij jongeren met een verstandelijke beperking. Dit staat in schril contrast met het uitgebreide onderzoek naar lichamelijke activiteit bij jongeren zonder verstandelijke beperking.

Sociale verbondenheid als drijvende kracht

Om ons begrip van de context rond lichamelijke activiteit bij jongeren met een verstandelijke beperking te vergroten, hebben onderzoekers samengewerkt met jongeren met een verstandelijke beperking om lichamelijke activiteit-promotieprogramma’s te ontwikkelen. Hierbij werd sociale verbondenheid met leeftijdsgenoten naar voren geschoven als een cruciale drijfveer voor deelname aan lichamelijke activiteit. Dit komt overeen met eerder kwalitatief onderzoek met dezelfde doelgroep. Sociale verbondenheid met leeftijdsgenoten blijkt van bijzonder belang te zijn voor het welzijn op lange termijn en gezonde niveaus van lichamelijke activiteit bij jongeren zonder verstandelijke beperking.

Opvallend is dat geen van de interpersoonlijke variabelen in eerder onderzoek over de factoren die lichamelijke activiteit bij jongeren met een verstandelijke beperking beïnvloeden, relevant lijken te zijn voor sociale verbondenheid met leeftijdsgenoten. De onderzoekers stelden zichzelf de vraag hoe ze dit ontbrekende stuk van de puzzel konden vinden.

Sociale verbondenheid

De bevindingen van hun onderzoek wijzen op het belang van sociale verbondenheid in lichamelijke activiteit-programma’s voor deze doelgroep. Het lijkt erop dat deelname aan lichamelijke activiteit kan bijdragen aan sociale verbondenheid, wat op zijn beurt kan leiden tot een gezondere levensstijl voor jongeren met een verstandelijke beperking. De onderzoekers suggereren dat dit de deur kan openen naar nieuwe benaderingen van lichamelijke activiteit-promotieprogramma’s die niet alleen gericht zijn op fysieke activiteit, maar ook op het opbouwen van sterke sociale relaties.

Integraal onderdeel

Hulpverleners moeten om die reden goed voor ogen houden dat het van cruciaal belang is dat lichamelijke activiteit-promotieprogramma’s voor jongeren met een verstandelijke beperking sociale verbondenheid als een integraal onderdeel beschouwen. Door ondersteunende omgevingen te creëren die sociale interactie aanmoedigen, kunnen scholen, sportclubs en andere relevante instanties bijdragen aan een gezonde levensstijl en algemeen welzijn bij deze bijzondere groep jongeren.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen