Blik op hulp

Sombere jongeren een hoopvolle toekomst bieden

Sombere jongeren een hoopvolle toekomst bieden
juni 03
19:43 2023

In een exclusief interview met Prof. Dr. Robert Vermeiren, een vooraanstaande deskundige op het gebied van psychiatrie bij jongeren, werd de schijnwerper gericht op de groeiende problematiek van somberheid en depressie onder kinderen en jongvolwassenen. Volgens Robert Vermeiren is het essentieel om de maatschappij te transformeren en jongeren op een positieve manier te ondersteunen, in plaats van zich uitsluitend te richten op individuele behandelingen. Dit artikel biedt een levendige samenvatting van het interview, waarin we vooruit lopen op de inspirerende inzichten die Robert Vermeiren zal delen op het congres over somberheid en depressie bij kinderen en jongeren.

Maatschappelijke uitdagingen

Volgens Vermeiren is het essentieel om te begrijpen wat er in de maatschappij is veranderd en hoe dit heeft bijgedragen aan de toename van depressieve symptomen bij jongeren. Hij benadrukt het belang van het erkennen van bredere maatschappelijke factoren en het vermijden van een te sterke focus op individuele kenmerken. Hij legt uit: “We moeten ons bewust worden van wat er in onze maatschappij gaande is en hoe we de focus kunnen verleggen naar het welzijn van jongeren. Het gaat niet alleen om het beter laten omgaan met een ziekmakende wereld, maar ook om het creëren van een minder ziekmakende wereld.”

Prestatiedruk en sociale media

Een van de belangrijkste tendensen die Robert Vermeiren noemt, is de toenemende prestatiedruk in de samenleving. Hij merkt op dat het najagen van succes en de drang naar meetbare resultaten de maatschappij domineren. Dit heeft ook invloed op jongeren, vooral in combinatie met de opkomst van sociale media. Hij zegt: “De introductie van smartphones heeft de buitenwereld een integraal onderdeel van ons dagelijks leven gemaakt. Dit heeft geleid tot nieuwe vormen van communicatie en beïnvloeding, die vooral voor jongeren uitdagend kunnen zijn tijdens hun identiteitsvorming.”

Context en verbinding

Vermeiren benadrukt dat jongeren tijdens hun puberteit een complex proces doormaken, waarin ze op zoek zijn naar autonomie, het ontwikkelen van hun identiteit en het behouden van verbinding met anderen. Hij onderstreept de noodzaak om jongeren te ondersteunen tijdens deze moeilijke overgangsfase en om de nadruk te leggen op welzijn, verbinding en persoonlijke groei. Hij benadrukt: “We moeten jongeren niet zien als het probleem, maar als degenen die hulp nodig hebben om binnen deze uitdagende wereld hun weg te vinden.”

De rol van hulpverleners

Hij benadrukt dat het cruciaal is dat hulpverleners zich bewust worden van de bredere maatschappelijke context waarin jongeren opgroeien. Hij moedigt hen aan om jongeren te empoweren, hen te betrekken bij het creëren van veranderingen in de maatschappij en hen te voorzien van de nodige tools om veerkrachtig en weerbaar te zijn. De hoogleraar concludeert met de woorden: “Het is onze taak om jongeren hoop te geven, hen te ondersteunen en hen te laten zien dat er mogelijkheden zijn om een betekenisvolle toekomst op te bouwen.”

Op het congres over somberheid en depressie bij kinderen en jongeren zal hij gedurende een uur stilstaan bij dit thema.


Robert Vermeiren is opgeleid in België als kinder- en jeugdpsychiater, en is daarna gepromoveerd op het voorkomen van psychosociale problemen bij jongeren. Later deed hij meerdere onderzoeken bij jongeren met ernstige gedragsproblemen. Later verlegde zich dit naar complexe problematiek bij jeugd, waar hij onderzoek doet naar begrijpen van deze problematiek en nieuwe manieren om deze aan te pakken (bv door inzet van ervaringsdeskundigheid). Participatie van jongeren en ouders staat centraal in zijn onderzoek.


Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep

Soortgelijke artikelen