Blik op hulp

Stress, schulden en sigaretten: nieuwe interventie werkt

Stress, schulden en sigaretten: nieuwe interventie werkt
november 04
12:21 2020

De interventieaanpak Grip & Gezondheid onder ruim tweehonderd volwassen Rotterdammers die moeite hebben met rondkomen en ook gezondheidsklachten ervaren, blijkt veelbelovend. Deelnemers aan het programma Grip & Gezondheid ervaren aantoonbaar minder stress en nicotineafhankelijkheid. Het programma is ontwikkeld door de GGZ-instellingen Indigo Rijnmond en Avant Sanare in samenwerking met het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam, Healthy’R.

Risicogedrag door stress

In Rotterdam lopen zo’n 60.000 huishoudens het risico op problematische schulden. “We weten dat onder deze groep vooral stress een factor is die een negatieve invloed heeft op het maken van een gezonde keuze. Een aanzienlijk deel van deze doelgroep vertoont dan ook risico verhogend gedrag, waaronder roken. De aanpak van Grip & Gezondheid zoomt in op de samenhang tussen verschillende factoren die van invloed zijn op rookgedrag om zo met succes stress te verlagen en meer ruimte voor gezonde keuzes te creëren”, aldus prof. dr. Semiha Denkta?, hoogleraar in de gedragswetenschappen en wetenschappelijk hoofd van Healthy’R.

Roken en stress

De methode is vooral gericht op de aanpak van stress en roken. Onder volwassenen van 19 tot 64 jaar in Rotterdam rookt 29% en ervaart 33% moeite met rondkomen. De gezondheidsverschillen tussen bewoners zijn daarbij groot. Zo ervaart 25% van de bewoners van wijken met een lager sociaaleconomische positie in Rotterdam een matige tot slechte gezondheid vergeleken met 14% in de meer welvarende wijken.

Vicieuze cirkel

Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport: “Veel kwetsbare Rotterdammers komen in een vicieuze cirkel terecht. Snappen hoe deze vicieuze cirkel werkt biedt handvatten voor beleidsvorming voor stoppen met roken, maar ook voor mentale gezondheid, schulden of voldoende bewegen. Grip & Gezondheid draagt bij aan meer bewustwording en geeft net dat extra duwtje in de rug om gezond gedrag te stimuleren”.

Stressmanagement

Met behulp van zogeheten “nudges” of, in het Nederlands, “duwtjes in de goede richting” en meer omvattende interventies zijn 200 Rotterdammers in de periode tussen 2017 en 2019 aan de slag gegaan om hun gezondheid te verbeteren. Zo hebben zij een cursus stressmanagement gevolgd waarin in zes groepsbijeenkomsten wordt gegaan op onderwerpen als het herkennen van stress, leren omgaan met stress, ontspanningsoefeningen en – als de deelnemer dat wil – hoe te stoppen met roken. Daarnaast is er een buddysysteem dat gericht is op hulp bij geldzaken. Bij deelname aan de cursus kregen deelnemers een stempel. Met een volle stempelkaart kregen zij een gevulde boodschappentas als extra stimulans om aanwezig te zijn op de cursusbijeenkomsten.

Gezinsmiddag

De interventie bestaat verder uit een gezinsmiddag met leuke activiteiten. De gezinnen die meededen werden gekoppeld aan studenten en vrijwilligers uit Rotterdam, die hen ondersteunden bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of de administratie. Deelnemers werden actief betrokken in een klankbordgroep zodat zij hun ervaringen en ideeën konden delen.

Waarom-vraag

In hun aanpak gaan het programma Grip & Gezondheid onder andere in op het waarom van het gedrag. Waarom vertoont de doelgroep dit gedrag? Welke factoren dragen daaraan bij? Hoe wordt men gestimuleerd tot een gezondere keuze? Pas als duidelijk is welke redenen het gedrag beïnvloeden, wordt de geschikte oplossing gevormd. Het gedrag wordt geobserveerd en vervolgens worden er interventies en oplossingen aangedragen die kleinschalig in de praktijk getest worden of in een adviesrapport verwerkt worden.

Veelbelovend

Door de aanpak ervaren deelnemers minder stress en roken zij minder. Dat is veelbelovend, vindt ook de Rotterdamse wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg Grauss: “We weten dat financiële problemen tot veel stress leiden. Door deze stress kunnen mensen ongezonde korte termijn keuzes maken zoals roken en ander ongezond gedrag. Onze dienstverlening bij schulden houdt daarom rekening met stress en is als eerste gericht op reductie van stress. Dan pas is er ruimte voor mensen om aan hun problemen te werken. Ik zie dan ook veel mogelijkheden in deze aanpak waarbij gezondheidsverbetering ingezet kan worden bij de aanpak van schulden”.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen