Blik op hulp

Zekere gehechtheid helpt bij integratie migranten

Zekere gehechtheid helpt bij integratie migranten
april 17
11:09 2019

Steeds meer mensen vertrekken tijdelijk of definitief naar een ander land, voor studie, werk, of als vluchteling. De aanpassing aan de nieuwe culturele omgeving verloopt niet altijd soepel. De sociale context is van invloed op de effectiviteit van de interculturele aanpassing, maar recent onderzoek suggereert dat dat ook geldt voor persoonlijkheidseigenschappen. Joachim Wöhrle heeft onderzocht welke rol ‘zekere gehechtheid’ hierin speelt. Zekere (ook wel: veilige) gehechtheid ontwikkelt zich vroeg in het leven van een mens en wordt bepaald door de kwaliteit van de interactie met moeder en vader. Het geeft aan in hoeverre mensen hebben geleerd zichzelf en anderen wel of niet te vertrouwen.

Sociale aanpassing

In overeenstemming met eerder onderzoek laten de resultaten van dit proefschrift zien dat een hoge mate van zekere gehechtheid voordelig is voor psychologische en vooral ook sociale aanpassing. Immigranten en internationale scholieren kunnen beter omgaan met stressvolle ervaringen, zijn succesvoller in het mobiliseren en in stand houden van sociale steun en hebben meer sociaal vertrouwen, naarmate zij zekerder gehecht zijn. Zo blijkt dat zekere gehechtheid in bepaalde contexten een betere voorspeller van aanpassing is dan andere persoonlijkheidseigenschappen. Zij kan helpen stressoren te voorkomen (oneerlijke behandeling) of de invloed ervan te verzachten (wantrouwen in politieke instellingen).

Stressoren

Net als eerder onderzoek laten de resultaten van het onderzoek van Wöhrle een lager sociaal vertrouwen zien onder de groep niet-westerse immigranten in vergelijking met de culturele meerderheid. Die verschillen in sociaal vertrouwen zijn in elk geval deels te verklaren door de versterkte aanwezigheid van stressvolle ervaringen, zoals bijvoorbeeld financiële problemen en vooral oneerlijke behandeling door anderen. Wöhrle: “Zeker gehechte mensen blijken minder stress ervaren en mede daardoor een hoger sociaal vertrouwen hebben. Mensen met een hoge mate van zekere gehechtheid ervaren minder financiële problemen en oneerlijke behandeling door anderen dan mensen met een lage mate van zekere gehechtheid, hetgeen vervolgens weer samenhangt met een hogere mate van sociaal vertrouwen”.

Invloed verzachten

De resultaten duiden erop dat immigranten en internationale scholieren beter omgaan met stressvolle ervaringen, succesvoller zijn in het mobiliseren en in stand houden van sociale steun en meer sociaal vertrouwen hebben naarmate zij zekerder gehecht zijn. Zo blijkt dat zekere gehechtheid in bepaalde contexten een betere voorspeller van aanpassing is dan andere persoonlijkheidseigenschappen zoals interculturele persoonseigenschappen of mindfulness. Zij kan helpen stressoren te voorkomen of de invloed ervan te verzachten.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep. Boeken over dit thema vind je op onze bronnen-pagina.

Soortgelijke artikelen

Zoeken op deze site

Facebook
Twitter

Zoeken op deze site

Meer informatie over gehechtheid