Blik op hulp

Zorgleerlingen toch geweigerd in passend onderwijs

Zorgleerlingen toch geweigerd in passend onderwijs
oktober 22
16:47 2013

Zorgleerlingen die zich in het kader van Passend Onderwijs melden bij een reguliere school, worden vaak geweigerd. Ongeveer 25% van de Nederlandse leerlingen heeft extra zorg nodig en zo’n 6% maakt gebruik van het speciaal onderwijs. Passend Onderwijs zou het gebruik van het speciaal onderwijs moeten terugdringen door zorgleerlingen meer kans te geven op een reguliere school. Onderzoek van CNV onderwijs en het KRO-programma Brandpunt laat nu echter zien dat 52% van de schooldirecteuren wel eens een zorgleerling heeft moeten weigeren. Als reden wordt opgegeven dat er niet voldoende personeel beschikbaar is om in een grote klas de begeleiding te kunnen bieden die sommige zorgleerlingen nodig hebben. De bezuinigingen op onderwijs maken dit nog eens extra ingewikkeld. Alle ondersteuning die een leerkracht had, zoals bijvoorbeeld de klassenassistent, is inmiddels nagenoeg wegbezuinigd. Daarnaast zou er ook sprake zijn van een gebrek aan know-how en faciliteiten bij leerkrachten en intern begeleiders. De vrees wordt uitgesproken dat deze extra inspanningsverplichting zonder extra middelen zal leiden tot kwaliteitsverlies in het onderwijs aan zowel leerlingen met als zonder zorgvraag. Bekijk hier de betreffende uitzending van brandpunt.

Plank misgeslagen

Volgens Anna Schipper, adjunct-directeur van de Vereniging van openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB), slaat brandpunt echter de plank mis en lijken de televisiemakers weinig begrepen te hebben van het doel van Passend Onderwijs. “De invoering van passend onderwijs betekent niet dat scholen verplicht álle aangemelde zorgleerlingen moeten opvangen”. Er zou namelijk geen sprake van zijn dat elke school elke leerling moet accepteren, maar dat binnen het samenwerkingsverband waarbij een school aangesloten is, zorgleerlingen naar de plek toegeleid worden waar zij het beste tot hun recht komen. Schipper: “Reguliere basisscholen vangen al jaren leerlingen met leer- en gedragsproblemen op. Al sinds de invoering van de wet Weer Samen Naar School in 1998. Juist bij passend onderwijs hoeven de scholen het niet meer alleen te doen. Hiermee zijn juist problemen op te lossen, als scholen het goed en in goed overleg aanpakken. Er is geen reden om er bang voor te zijn”.

Te grote focus op middelen

Volgens VOS / ABB heerst er in onderwijsland, waar het gaat om de invoering van Passend Onderwijs, een overmatige focus op middelen en het bewaken van de eigen autonomie van de school. Dit zou ten koste gaan van visie en inhoud. Desondanks is de vorming van samenwerkingsverbanden inmiddels ver gevorderd. Zo blijkt uit dit rapport van SARDES.

Hoe kijk jij aan tegen de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs? Gaat het lukken? Of wordt het moeilijk? En waarom? Laat van je horen in de reacties hieronder!

Interessant artikel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Soortgelijke artikelen