Day: januari 25, 2016

Jeugdreclassering colleges

Jeugdreclassering: korte colleges voor gemeenten en hulpverlener

Wanneer en door wie wordt jeugdreclassering opgelegd? Wat kun je van de jeugdreclasseerder verwachten? Gemeenten, maar ook andere professionals in de hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen, hebben grote behoefte aan meer inzicht in de jeugdreclassering. Daarom liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een serie van vier webcolleges maken.