Blik op hulp

Kwaliteit partnerrelatie ouders belangrijk voor ontwikkeling kind

Kwaliteit partnerrelatie ouders belangrijk voor ontwikkeling kind
oktober 15
12:30 2020

De kwaliteit van de relatie tussen ouderparen en met name de manier waarop zij omgaan met ruzies en meningsverschillen, blijkt van groot belang voor de ontwikkeling van hun kinderen. Dat stelt kinder- en jeugdpsycholoog Willemijn van Eldik in haar proefschrift.

Conflictvermijding en verzoening

In haar onderzoek keek van Eldik niet alleen naar verbale of fysieke agressie tussen ouders, maar ook naar andere interactievormen, zoals conflictvermijdend of verzoenend gedrag. Daarbij is ze nagegaan of deze conflictvormen even sterk samenhangen met agressief en depressief gedrag van kinderen. De inhoud van de conflicten speelt daarbij een belangrijke rol. “Opvoedingsgerelateerde conflicten, bijvoorbeeld over het geven van straf bij ongewenst gedrag, hangen het sterkst samen met agressie bij kinderen”, aldus van Eldik.

Externaliserend gedrag

Uit haar onderzoek kwam naar voren dat alle dimensies van de ouderlijke partnerrelatie, behalve tevredenheid, gerelateerd waren aan probleemgedrag van kinderen en tieners. Die associaties waren niet afhankelijk van gezinskenmerken zoals gezinssamenstelling, sociaaleconomische status of etnische achtergrond. Hoe vaak ouders conflicten hebben en wat dan de aard van die conflicten is, bleek evenveel gevolgen te hebben voor externaliserend gedrag bij hun kinderen, als dat de relatiekwaliteit tussen de ouders heeft. “Dat is opvallend”, stelt van Eldik, “omdat in de literatuur de gedachte heerst dat conflicten tussen ouders meer invloed hebben op het ontwikkelende kind dan de algemene kwaliteit van de ouderlijke partnerrelatie”.

Internaliserende problemen

Voor internaliserende problemen bij kinderen, zoals angst- en stemmingsproblematiek, geldt dit evenwel niet. Deze vorm van problematiek bleek juist relatief sterker samen met de regelmaat en aard van de conflicten samen te hangen dan de algemene kwaliteit van de ouderlijke partnerrelatie.

Actieve rol

Bovendien blijken kinderen ook een actieve rol in hun eigen ontwikkeling te spelen. Externaliserend probleemgedrag van adolescenten kan de kwaliteit van de ouderlijke partnerrelatie ondermijnen, terwijl hun internaliserende symptomen ouderlijk conflictgedrag ten positieve kunnen veranderen.

Vaste plek

Samengenomen, bevestigt van Eldik’s onderzoek dat de ouderlijke partnerrelatie een vaste plek verdient in theoretische modellen die proberen te verklaren waarom sommige kinderen sociaal-emotionele problemen ontwikkelen. Ook zou er in de beroepspraktijk van hulpverleners meer aandacht voor moeten zijn. Ook in de beroepspraktijk van hulpverleners. Zo zouden zij er een gewoonte van moeten maken om zowel in de preventieve sfeer als bij interventies aandacht te besteden aan de partnerrelatie, ouderlijke conflicten en de manieren waarop deze opgelost worden.

Het volledige proefschrift vind je op de site van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen