Blik op hulp

Online opvoedingsondersteuning: krachtig, empathisch en efficiënt

Online opvoedingsondersteuning: krachtig, empathisch en efficiënt
april 17
21:09 2023

In een wereld waarin online communicatie steeds belangrijker wordt, is het belangrijk dat hulpverleners en leerkrachten de mogelijkheden van digitale communicatie volledig benutten. Online opvoedingsondersteuning kan laagdrempelig en effectief zijn, zoals is gebleken tijdens de pandemie. Om ouders en kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, moeten professionals zich volgens Dr. Christa Nieuwboer blijven ontwikkelen op het gebied van digitale communicatie en samenwerken met andere organisaties. Ze schreef dit artikel voor Blik op Hulp en spreekt hier binnenkort ook over op het congres over omgaan met schermtijd.

Veiligheid en professionaliteit

De pandemie heeft aangetoond dat veilige online communicatie met ouders essentieel is. Het gebruik van professionele platforms met een Medmij-label zorgt ervoor dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarnaast is het van belang dat organisaties investeren in gebruiksvriendelijke platforms die mensen niet afschrikken of uitsluiten.

Het ontwikkelen van digitale communicatievaardigheden is cruciaal voor hulpverleners en leerkrachten. Dit omvat technische vaardigheden, het vermogen om een klik te maken met ouders en methodische gespreksvaardigheden. Door te investeren in trainingen en scholing kunnen professionals effectievere gesprekken voeren, zowel online als face-to-face.

Ouders

Een van de methodieken die professionals kunnen toepassen, is het Gidsmodel, dat de empowerment van ouders versterkt. Hierbij worden de omgeving van de ouder en mogelijke hulpbronnen betrokken om gezamenlijk problemen aan te pakken en op te lossen. Door als professional ouders op het spoor te zetten van contact maken met hun kind, kan de onderlinge verbinding binnen het gezin worden versterkt.

Krachtgerichtheid en inclusie

Op korte termijn moet online communicatie een vast onderdeel worden van de professionele training van hulpverleners en leerkrachten. Organisaties zijn erbij gebaat om te investeren in goede platforms en samenwerkingen met andere organisaties, zoals scholen, GGD, CJG, schoolmaatschappelijk werk en welzijnsorganisaties, om duidelijke afspraken te maken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Pedagogische uitgangspunten en methodes die gericht zijn op krachtgerichte en inclusieve ondersteuning zijn essentieel. Professionals zouden in staat moeten zijn om effectief aan te sluiten bij diverse ouders, ongeacht hun cultuur, taalniveau of unieke omstandigheden. Het bereiken van een goede alliantie met ouders is cruciaal om tot de kern van het probleem te komen en een passende oplossing te vinden.

Kansen

Online opvoedingsondersteuning biedt een enorme kans om ouders en kinderen op een laagdrempelige en effectieve manier te ondersteunen. Door te investeren in training, veilige communicatieplatforms en samenwerking tussen organisaties kunnen hulpverleners en leerkrachten zorgen voor professionele, empathische en efficiënte ondersteuning die aansluit bij de behoeften van ouders en kinderen. Het is essentieel om te focussen op krachtgerichte en inclusieve benaderingen die bijdragen aan de empowerment van ouders en het creëren van een ondersteunende omgeving voor kinderen.

Technologie, beleid en financiering

Het is belangrijk om de technologische ontwikkelingen op het gebied van online opvoedingsondersteuning nauwlettend te volgen. Dit betekent het omarmen van nieuwe technologieën, zoals virtual reality en chatbots, die het potentieel hebben om de effectiviteit van de ondersteuning verder te verbeteren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het evalueren en bijstellen van de online opvoedingsondersteuning, om ervoor te zorgen dat deze blijft aansluiten bij de behoeften van ouders en kinderen.

Overheidsbeleid en financiering spelen een cruciale rol bij het stimuleren van de ontwikkeling en implementatie van online opvoedingsondersteuning. Beleidsmakers moeten erkennen dat investeren in online opvoedingsondersteuning essentieel is voor het welzijn van kinderen en gezinnen. Dit betekent het bieden van voldoende financiële middelen en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende sectoren en organisaties.

Effectief en empathisch

Online opvoedingsondersteuning is een belangrijk en veelbelovend onderdeel van de hulpverlening en het onderwijs. Als hulpverleners en leerkrachten zich blijven ontwikkelen op het gebied van digitale communicatie, kunnen zij ouders en kinderen effectief en empathisch ondersteunen. Door te investeren in training, technologie en samenwerking, kan online opvoedingsondersteuning bijdragen aan het creëren van een betere toekomst voor kinderen en gezinnen.

Op het congres over het omgaan met schermtijd bij kinderen, tieners en hun ouders zal Christa uitvoerig stilstaan bij dit onderwerp.


Dr. Christa Nieuwboer is senior onderzoeker op het gebied van jeugd en opvoeding. Zij richt zich daarbij vooral op vernieuwing en versterking van het professioneel handelen van sociaal-agogische beroepskrachten die werken met gezinnen. Sinds 2006 is zij werkzaam in het HBO, eerst als docent en momenteel als lector. Zij is gepromoveerd op het thema online opvoedingsondersteuning (2014). De onderzoeksresultaten vertaalt ze in toegankelijke publicaties en trainingen voor hbo-professionals.


Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen