Day: februari 20, 2024

criminaliteit jeugd

Jeugd in de georganiseerde criminaliteit

De rol van de jeugd in georganiseerde drugscriminaliteit en mensenhandel is een groeiend maatschappelijk probleem. Deze vormen van criminaliteit zijn niet alleen schadelijk voor de direct betrokkenen, maar hebben ook diepgaande maatschappelijke effecten. Nederland speelt een aanzienlijke rol in de internationale drugshandel, waarbij maar liefst 90% van de georganiseerde criminaliteit in het land gerelateerd is […]