Day: februari 15, 2024

taal voor allemaal

Maak de brug tussen taal en begrip bij LVB

In een tijd waarin de complexiteit van informatie alleen maar toeneemt, biedt Tessie Wittelings een verhelderend perspectief op de noodzaak van inclusieve communicatie. Haar lezing tijdens het jaarlijks LVB-congres in Utrecht, benadrukt het belang van het overbruggen van de kloof tussen complexe informatie en de begrijpelijkheid ervan voor mensen met een LVB, maar ook andere […]