Day: juni 2, 2024

“Chronische suïcidaliteit vraagt om geduld en reflectie”

Bert van Luyn is als klinisch psycholoog gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek. Hij gaf onlangs een presentatie tijdens het webinar over suïcidaliteit en suïcidepreventie. Blik op Hulp was erbij en doet verslag. Fragmentatie in de zorg Bert vat meteen de koe bij de horens en benoemt de fragmentatie in […]

Jeugdcriminaliteit: “De hulpverlening is soms zélf een multiprobleemgezin”

Jan Dirk de Jong, lector aanpak jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden, richt zich in zijn onderzoek op de preventie van jeugdcriminaliteit. In tegenstelling tot de curatieve aanpakken die zich richten op jongeren die al diep in de criminaliteit verwikkeld zijn, richt De Jong zich op de jongere kinderen, de “welpjes” zoals hij ze noemt. Deze […]