Blik op hulp

Behandelintegriteit in de jeugdzorg onderzocht

Foto: LSE (CC BY 2.0)

Behandelintegriteit in de jeugdzorg onderzocht
september 22
11:02 2016

Pauline Goense onderzocht de behandelintegriteit van interventies in de jeugdzorg. De kennis over wat er werkt voor kinderen en jongeren met problemen, die zich uiten in gedrag als veel ruzie maken, tegendraads zijn of vechten, heeft immers de laatste jaren een vlucht genomen. Er wordt volgens de onderzoekster van de Rijksuniversiteit Groningen echter alleen nog weinig gebruik van gemaakt in de praktijk. Dit verschil in de kennis over wat er werkt en de toepassing en het gebruik van deze kennis in de praktijk wordt de implementatiekloof genoemd. Goense gaat in haar proefschrift in op deze implementatiekloof, waarbij de focus ligt op de juiste toepassing van de interventie door de professional: de zogeheten ‘behandelintegriteit’.

De resultaten van haar onderzoek laten zien dat, ondanks dat het meten van behandelintegriteit belangrijk is, deze meting vaak ontbreekt of niet onder de juiste omstandigheden is uitgevoerd in studies. Ook toont zij aan dat de toepassing van interventies met een hoge mate van behandelintegriteit een daadwerkelijke verbetering oplevert voor de uitkomsten van cliënten.

Ondersteuning behandelintegriteit

Gerichte en continue ondersteuning van professionals is volgens de onderzoekster noodzakelijk om hen in staat te stellen de interventie uit te voeren zoals bedoeld, zo blijkt uit haar onderzoek. Goense: “In die ondersteuning is feedback op behandelintegriteit essentieel. Het organiseren van ondersteuning rond veel voorkomende, werkzame factoren in interventies kan een eerste stap zijn om ondersteuning voor professionals die meerdere interventies bieden, te integreren en uitvoerbaar te maken”.

Overlappende factoren

Om het integreren van ondersteuning van professionals te bevorderen stelt de onderzoekster voor om de ondersteuning in eerste instantie te organiseren rond algemene, en overlappende factoren van interventies. Goense: “De integratie houdt kort gezegd in dat de ondersteuning wordt georganiseerd rond competenties die alle professionals nodig hebben voor het goed uitvoeren van hun werk en competenties die professionals nodig hebben voor het uitvoeren van meerdere interventies. Dat zijn de overlappende factoren die te maken hebben met de structuur en context van de interventie. Deze wijze van integratie van ondersteuning biedt de mogelijkheid om de ondersteuning efficiënter te organiseren, waardoor een opeenstapeling van ondersteuningssessies voor professionals wordt voorkomen. Daarnaast legt het een fundament voor een algeheel betere uitvoeringspraktijk.”

Kwaliteit stimuleren

In haar proefschrift stelt Goense dat efficiëntere organisatie van de ondersteuning aan professionals rond algemene, contextuele en structurele factoren van interventies de kans vergroot dat de uitvoering van deze factoren onder meer professionals wordt gestimuleerd. “Het integreren van ondersteuning rond overlappende factoren is een geheel nieuwe manier om de kwaliteit van de zorg voor jeugd te stimuleren. Het komt tegemoet aan de wens van jeugdzorgorganisaties en professionals om het stapelen van ondersteuning en ondersteuningssessies te voorkomen en is daarmee een potentiële manier om de implementatiekloof op dit gebied te overbruggen. In tweede instantie is van belang te onderzoeken hoe deze ondersteuning kan worden gecombineerd met ondersteuning rond de specifieke competenties. Meer in het algemeen is het nodig dat het effect van het integreren van ondersteuning op de jeugdzorgorganisaties, professionals en cliënten verder wordt onderzocht”, aldus de onderzoekster.

Pauline Goense deed haar promotieonderzoek als senior onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Delen van haar proefschrift kunnen gedownload worden.

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren? Dat kan in onze Linkedin-groep.

Soortgelijke artikelen