Day: april 16, 2024

Communicatie tussen gedetineerde ouder en kind is cruciaal

In Nederland en wereldwijd groeien duizenden kinderen op met ten minste één ouder in de gevangenis. Simon Venema belicht in zijn proefschrift dat alleen al in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tussen de 800.000 en meer dan een miljoen kinderen jaarlijks worden gescheiden van een ouder door gevangenschap. In Nederland hebben ongeveer 25.000 […]

Cognitieve bias modificatie niet effectief in de forensische jeugdzorg

In zijn proefschrift “Getting out of the joint: Cognitive bias modification and the treatment of substance use with detained young offenders”, onderzoekt Hans van der Baan de implementatie en effectiviteit van cognitieve bias modificatie (CBM) bij jonge gedetineerden die worstelen met middelenmisbruik. Jongeren in detentie vertonen significant hogere niveaus van middelenmisbruik in vergelijking met hun […]