Day: april 10, 2024

Kindermishandeling draagt bij aan werkloosheid

In het proefschrift “The long arm of adversity” van Tjeerd de Vries, gepresenteerd aan de Universiteit Groningen, wordt een licht geworpen op een onderbelicht aspect van onze samenleving: de langdurige impact van ingrijpende levensgebeurtenissen (Adverse Childhood Experiences: ACEs) in de kindertijd op de arbeidsmarktuitkomsten in de jongvolwassenheid. Dit document, dat een grondige en veelzijdige benadering […]