Day: april 3, 2024

Grote kloof tussen hechtingsonderzoekers en jeugdbeschermers

Dr. Tommie Forslund van de universiteit van Stockholm (Zweden) sprak onlangs in een webinar over de intrinsieke waarde van de hechtingstheorie in het veld van jeugdbescherming. “Bijna alle kinderen ontwikkelen een hechtingsrelatie met één of meerdere verzorgers, mits deze verzorgers voldoende beschikbaar en responsief zijn”, stelt Forslund. Hechtingsrelaties zijn dus universeel, maar ook het belang […]

armoede psychologie

Financiële krapte leidt tot psychologische armoedeval

Financiële beperkingen spelen een belangrijke rol wanneer mensen moeten kiezen tussen onmiddellijke behoeften en uitgestelde voordelen. Uitstel en het vermijden van beslissingen kunnen de financiële krapte verergeren, wat leidt tot een gevoel van controleverlies. Deze dynamiek varieert echter tussen verschillende culturen, zoals blijkt uit het onderzoek van sociaaleconomisch psycholoog Leon Hilbert. Hij onderzocht de impact […]