Blik op hulp

Gemeenschappelijke taal over gehechtheid noodzakelijk

Gemeenschappelijke taal over gehechtheid noodzakelijk
augustus 24
12:39 2023

Blik op Hulp besprak in een interview met Dr. Anne Tharner en Dr. Marije Verhage het belang van effectieve communicatie over gehechtheid en de uitdagingen die hierbij komen kijken. Ze leggen – vooruitlopend op hun bijdrage aan het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek – uit hoe verwarring over taal en definities kan leiden tot misverstanden in zowel de wetenschap als de praktijk.

Verschillen in interpretatie van kernbegrippen

Volgens Anne Tharner is een van de grootste uitdagingen dat “veel begrippen die gebruikt worden in de gehechtheidstheorie ook voorkomen in het alledaagse taalgebruik, maar de betekenis in de vaktaal is anders dan wat veel mensen denken dat het is.” Dat kan leiden tot miscommunicatie, waarbij de betekenis die ouders of kinderen geven aan deze begrippen afwijkt van de interpretatie van hulpverleners en leerkrachten.

Marije Verhage voegt toe dat ook binnen verschillende wetenschappelijke disciplines verschillende interpretaties van het begrip ‘gehechtheid’ bestaan. Dit kan leiden tot problemen bij het interpreteren van onderzoeksresultaten en het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Taalbarrière tussen wetenschap en praktijk

Deze ’taalbarrière’ kan ook gevolgen hebben voor hoe wetenschappelijke bevindingen worden geïnterpreteerd en toegepast. Tharner benadrukt dit aan de hand van het voorbeeld van ‘gedesorganiseerde gehechtheid’, een begrip dat in het onderzoek wordt gebruikt maar dat in de praktijk vaak anders wordt verstaan en toegepast.

Signaleren en bespreken van problemen

Volgens Verhage is het tijdig signaleren van problemen een grote uitdaging, vooral omdat de miscommunicatie al gedurende de afgelopen 70 jaar is ontstaan. “Het is van essentieel belang dat we de communicatie tussen wetenschappers, hulpverleners, en ouders verbeteren. We hopen dan ook dat professionals daaraan willen bijdragen door onder meer deel te nemen aan ons onderzoek om de situatie in Nederland in kaart te brengen.

De ontwikkeling van een “gemeenschappelijke taal”

Anne Tharner en Marije Verhage werken aan de ontwikkeling van een ‘gemeenschappelijke taal’ voor communicatie over gehechtheid. Verhage: “Dat omvat het verbeteren van de communicatie tussen professionals en ouders, en het ontwikkelen van een duidelijke, gedeelde definitie van gehechtheid. De recent gepubliceerde begrippenlijst die gebaseerd is op onderzoek van Robbie Duschinsky, kan daarbij behulpzaam zijn..

Een van de belangrijkste adviezen voor professionals is het bewust zijn van de verschillende interpretaties van begrippen uit de gehechtheidstheorie. Ze moedigen professionals en wetenschappers aan om duidelijk te zijn over wat ze bedoelen en te controleren of hun boodschap op de juiste manier wordt begrepen.

Effectieve communicatie

Op korte termijn hopen Anne Tharner en Marije Verhage meer uitwisseling tussen verschillende partijen over gehechtheid te bevorderen. Anne: “We streven ernaar om een ‘gemeenschappelijke taal’ te ontwikkelen voor iedereen die met gehechtheid werkt, om effectieve communicatie te bevorderen en te leren van elkaars ervaringen.”

Zij roepen professionals op om hun vragenlijst in te vullen en te laten weten wat gehechtheid in hun werk betekent. Door deze inzichten te verzamelen, hopen ze een beter beeld te krijgen van hoe gehechtheid in de praktijk wordt gebruikt en te werken aan een betere communicatie en begrip over gehechtheid.

Dr. Anne Tharner en Dr. Marije Verhage spreken uitvoerig over dit onderwerp op het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek dat plaatsvindt op 21 september 2023 te Eindhoven.


Dr. Anne Tharner werkt als universitair docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2011 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over voorspellers en uitkomsten van verschillen in moeder-kind gehechtheidsrelaties. 

Dr. Marije Verhage doet sinds 2009 onderzoek naar gehechtheid en ouderschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar zij nu universitair hoofddocent is. Zij promoveerde op een proefschrift over de transitie naar het ouderschap.


Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen

Zoeken op deze site

Facebook
Twitter

Zoeken op deze site

Meer informatie over gehechtheid