Day: maart 22, 2017

executieve functies bij hoogbegaafden

Executieve functies bij hoogbegaafden vaak overvraagd

Het wordt ten onrechte vaak aangenomen dat de zogenoemde executieve functies bij hoogbegaafden zwakker zijn dan bij normaal begaafde mensen. “Dat is echter niet waar. In aanleg hebben zijn geen zwakke executieve functies, eerder zelfs beter dan gemiddeld op een aantal vlakken. Maar door de te hoge verwachtingen die er ten aanzien van hen heersen, […]

agressie door slaapgebrek

Agressie en slaapproblemen hangen samen

Agressie en slaapproblemen blijken bij patiënten in de Forensische Psychiatrie met elkaar samen te hangen. Deze groep patiënten heeft bovendien vaker dan gemiddeld slaapproblemen. Die kunnen dus een rol spelen bij het ontstaan van agressie en grensoverschrijdend gedrag, concludeert Jeanine Kamphuis op basis van haar promotieonderzoek. Zij onderzocht patiënten en deed gedragsexperimenten met ratten.