Blik op hulp

ADHD-medicijn voor kinderen met autisme

Foto: Joshua McKenna (CC BY-SA 2.0)

ADHD-medicijn voor kinderen met autisme
maart 22
12:48 2016
myriam harfterkamp autisme adhd proefschrift medicatie atomoxetine

Dr. Myriam Harfterkamp

Een klinische studie naar het effect van atomoxetine op ADHD-symptomen bij kinderen met een autisme spectrum stoornis, laat zien dat dit medicijn kan helpen om ADHD-symptomen te verminderen. UMCG-psychiater Myriam Harfterkamp voerde de studie uit in negen Nederlandse ziekenhuizen onder 97 kinderen.

Autisme en ADHD

Bij ongeveer de helft van de patiënten met de kenmerken van autisme kan ook de diagnose aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) gesteld worden. Mensen met autisme en ADHD-symptomen vinden het moeilijker dan anderen om zich te concentreren, kunnen doorgaans minder goed informatie verwerken en hebben vaker last van veranderingen dan mensen met alleen autisme. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe ADHD-symptomen behandeld kunnen worden bij mensen met autisme, terwijl zij hier volgens Harfterkamp wel veel voordeel van zouden kunnen hebben. Zij deed zelf onderzoek naar het effect van het medicijn atomoxetine.

Atomoxetine

De studie bestond uit drie delen. Eerst gingen de onderzoekers voor ieder kind na of de diagnose autisme en ADHD juist was. In de volgende fase van acht weken kreeg de helft van de kinderen atomoxetine, en de andere helft een placebo. Kinderen die de tweede fase hadden afgerond, mochten kiezen of ze wilden deelnemen aan de derde fase. Daarin kregen ze twintig weken atomoxetine. Van de 97 kinderen die aan de drietrapsstudie begonnen, rondden 73 kinderen de hele studie af.

ADHD-symptomen verminderd

Op basis van bevindingen van ouders, leerkrachten en onderzoekers constateert Harfterkamp dat atomoxetine kan helpen om ADHD-symptomen te verminderen.

Hafterkamp: “We zagen dat er in de loop der tijd sprake is van een continue verbetering van alle ADHD symptomen, waarbij we na twintig weken nog geen eind aan deze verbetering zagen. Ook zagen we dat de verbetering op de concentratie in de loop der tijd gelijk werd aan de verbetering op de hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit in tegenstelling tot kinderen met alleen ADHD, waarbij na drie maanden behandeling met atomoxetine geen verdere verbetering wordt beschreven. De meest voorkomende bijwerkingen waren dezelfde die gezien worden bij kinderen met alleen ADHD, namelijk misselijkheid, buikpijn, verminderde eetlust en moeheid”.

Dosering

Ouders zagen in eerste instantie meer verbetering dan de onderzoekers. Ook werkte het medicijn dus minder goed bij kinderen met zowel autisme als ADHD, en kwamen er in deze groep meer bijwerkingen voor. Deze bijwerkingen verminderden in ernst op termijn, of ze verdwenen. Het onderzoek laat verder zien dat het wel een half jaar kan duren voordat het medicijn in deze groep goed werkt. Harfterkamp pleit dan ook voor vervolgonderzoek waarin de optimale dosering wordt bestudeerd, en ze adviseert om in de eerste maanden niet te snel te stoppen met atomoxetine als er niet direct verbetering optreedt.

Myriam Harfterkamp is psychiater in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar promotieonderzoek verrichtte zij in de periode waarin zij bij Accare werkte (Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Het onderzoek werd betaald door farmaceutisch bedrijf Eli Lilly en Accare.

Interessant artikel? Meld u dan nu gratis aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit bericht? Dat kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen

Zoeken op deze site

Facebook
Twitter

Zoeken op deze site

Meer informatie over autisme

Meer informatie over ADHD