Category: Jeugdzorg

hechtingsproblematiek adoptie pleegzorg anneke vinke

Hechtingsproblematiek in pleegzorg- en adoptiesituaties extra ingewikkeld

Een veilige gehechtheid is van groot belang voor ieder kind. Bij pleeg- en adoptiekinderen staat de gehechtheid¬†om verschillende redenen onder […]

zeijlmans pleegzorg matchingsbeslissing

Matchingsbeslissing pleegzorg verdient meer aandacht

De matchingbeslissing in de pleegzorg is van enorm belang voor het welslagen van een pleegzorgplaatsing. Deze beslissing moet dan ook […]

eigen kinderen van pleegouders invisible carers

Eigen kinderen van pleegouders als onzichtbare zorgers

Eigen kinderen van pleegouders vervullen een belangrijke rol voor hun pleegbroertjes en -zusjes. Ze zijn zelf kind en daarmee een […]

vluchtelingenkinderen sensitiviteit kaveh bouteh

“Dubbele sensitiviteit nodig bij vluchtelingenkinderen”

Vluchtelingen hebben twee tot drie keer zo veel kans op psychische problemen dan hier geboren Nederlanders die niet met oorlog […]

externaliserend gedrag michiel noordzij

“Te veel zwart-wit denken bij aanpak gedragsproblemen”

Een kind met bijvoorbeeld het syndroom van Down, met een zichtbare handicap of een begrijpbare aandoening, kan doorgaans op meer […]

1 2 3 4 5 6 18