Blik op hulp

Misverstanden over emoties bij mensen met autisme

Misverstanden over emoties bij mensen met autisme
mei 23
09:11 2023

Mensen met autisme merken met regelmaat dat anderen hun emoties verkeerd interpreteren. Zulke misinterpretaties kunnen ernstige gevolgen hebben. Ook psychische hulp krijgen kan problematisch zijn omdat hun emotie-uitingen niet begrepen worden. Mensen met autisme tonen vaak geen emotie zoals andere mensen dat doen. Gevolg is dat dan niet gezien wordt dat er iets mis is en dat er hulp nodig is. Er is dus een mogelijk misverstand in hoe niet-autistische personen de emoties van autisten interpreteren.

Maar waarom gebeurt dit? Een onderzoek door Camm-Crosbie en collega’s uit 2019 suggereert dat de manier waarop autistische en niet-autistische mensen emoties ervaren en uitdrukken kan verschillen.

Verkeerd begrepen emoties

Wetenschappers uit de VS en Groot-Brittannië onderzochten daarom of niet-autistische waarnemers verkeerd begrijpen hoe autistische mensen zich voelen omdat de twee groepen verschillende interne voorstellingen hebben van hoe emotionele uitdrukkingen eruitzien. Met ‘interne voorstelling van emoties’ worden onze verwachtingen bedoeld van hoe emoties worden ervaren en uitgedrukt. Iemand die een bepaalde emotie probeert uit te beelden, zal putten uit zijn of haar interne voorstelling van hoe emotionele uitdrukkingen eruit zien.

Gezichtsuitdrukkingen

De onderzoekers ontdekten dat niet-autistische deelnemers beter in staat waren om de gezichtsuitdrukkingen van autistische personen te herkennen dan die van niet-autistische personen. Interessant is dat de autistische uitdrukkingen als beter en intenser werden ervaren voor de emoties die ze bedoelden over te brengen. Dit suggereert dat de interne voorstellingen van emoties bij autistische en niet-autistische mensen niet enorm verschillen. Het lijkt erop dat autistische personen soms hun emoties intenser uitdrukken als strategie om beter begrepen te worden. In de laatste studie, waarin de deelnemers zichzelf konden zien terwijl ze een uitdrukking maakten, werd geen significant verschil gevonden in de herkenbaarheid van autistische en niet-autistische uitdrukkingen.

Context als mogelijke oorzaak

De resultaten van deze studies suggereren dat het verschil in de interne voorstelling van emotionele uitdrukkingen tussen autistische en niet-autistische mensen waarschijnlijk niet de reden is waarom de emoties van autistische mensen soms verkeerd begrepen worden door anderen.

Maar als verschillen in interne voorstellingen niet de oorzaak zijn, wat draagt dan wel bij aan deze misverstanden? Eén mogelijkheid is dat autistische mensen in het echte leven moeite hebben om hun interne voorstellingen van emoties te uiten vanwege bepaalde factoren, zoals context, sensorische overbelasting, of het beheersen van de juiste non-verbale signalen.

Gevolgen voor de beroepspraktijk

De bevindingen laten zien dat het belangrijk is om voorbij de stereotypen te kijken die bestaan over autistische mensen en hun emoties. Hoewel het waar is dat mensen met autisme soms moeite hebben met het herkennen en uitdrukken van emoties, betekent dit niet dat ze geen emoties ervaren of dat ze deze niet op hun eigen unieke manier kunnen uitdrukken.

Bij het werken met mensen met autisme, moeten hulpverleners en leerkrachten rekening houden met deze verschillen en een poging doen om de unieke emotionele uitdrukkingen en ervaringen van elk individu te begrijpen. Dit kan onder meer het creëren van een veilige, ondersteunende omgeving inhouden waarin autistische mensen zich vrij voelen om hun emoties op hun eigen manier te uiten.

Daarnaast suggereren deze bevindingen dat er meer onderzoek nodig is om de factoren te begrijpen die bijdragen aan de misinterpretatie van de emoties van autistische mensen. Zo’n onderzoek kan ons helpen effectievere strategieën te ontwikkelen om deze misverstanden te verminderen en uiteindelijk bijdragen aan een beter begrip en acceptatie van autistische mensen in onze samenleving.

Interessant artikel? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en mis nooit meer iets!

Mee discussiëren over dit en andere artikelen kan in onze LinkedIn-groep.

Soortgelijke artikelen