Positieve psychologie voor vluchtelingen

De arbeidsparticipatie van vluchtelingen loopt aanzienlijk achter op die van andere migranten en de autochtone bevolking. José Muller-Dugic pleit voor […]

criminaliteit jeugd

Jeugd in de georganiseerde criminaliteit

De rol van de jeugd in georganiseerde drugscriminaliteit en mensenhandel is een groeiend maatschappelijk probleem. Deze vormen van criminaliteit zijn […]

taal voor allemaal

Maak de brug tussen taal en begrip bij LVB

In een tijd waarin de complexiteit van informatie alleen maar toeneemt, biedt Tessie Wittelings een verhelderend perspectief op de noodzaak […]

persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheids stoornissen vereisen begrip

In een interview met hoogleraar Jan Derksen, gaat Blik op Hulp vooruitlopend op het jaarlijks congres over narcisme in op […]

meervoudige en complexe problemen

Do’s en dont’s van het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen vereist specifieke kennis en competenties. Onderzoeker Jana Knot-Dickscheit deelt haar inzichten […]

1 2 3 4 92