Blik op hulp

Muziek luisteren biedt troost

Muziek luisteren biedt troost

Muziek luisteren biedt troost

Muziek en emoties zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als je verdrietig bent, een dierbare verliest of je onbegrepen voelt, is muziek luisteren een van de belangrijkste manieren om je getroost

Lees hele artikel

Zelfbeschadiging al op 9-jarige leeftijd bij transgender-kinderen

Zelfbeschadiging al op 9-jarige leeftijd bij transgender-kinderen

Transgender mensen lopen een verhoogd risico om zelfbeschadigende gedachten en zelfbeschadigend gedrag te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat bij transgenders van 6 tot 12 jaar oud vaker niet-suïcidale zelfbeschadiging en

Lees hele artikel

Informatieverwerking hoogsensitieve personen: meer en dieper

Informatieverwerking hoogsensitieve personen: meer en dieper

Hoogsensitiviteit werd een jaar of tien geleden nog niet heel serieus genomen in de hulpverlenings- en onderwijswereld. Dat is inmiddels

Lees hele artikel

Post-traumatische klachten vaak uiting reeds bestaande problemen

Post-traumatische klachten vaak uiting reeds bestaande problemen

Een deel van de mensen die recent is getroffen door geweld, ongeval of serieuze bedreiging kampt met psychische, sociale, juridische

Lees hele artikel

Lotgenotencontact is effectief bij depressie

Lotgenotencontact is effectief bij depressie

Mensen met een depressie hebben baat bij contact met lotgenoten. Zulke contacten kunnen zelfs bijdragen aan herstel van depressie. Dat

Lees hele artikel