Blik op hulp

Wegwijzer mishandeling tegen mensen met een beperking

Wegwijzer mishandeling tegen mensen met een beperking
november 20
12:02 2013

wegwijzer mishandeling beperkingMishandeling van mensen met een beperking komt vaker voor dan wellicht gedacht wordt. Huiselijk geweld, kindermishandeling, maar ook grensoverschrijdend gedrag binnen professionele zorgrelaties en tussen cliënten onderling komen regelmatig voor. Daarom is er nu een wegwijzer die professionals kunnen gebruiken bij vermoedens van geweld of onrecht tegenover mensen met een beperking. Daarbij valt te denken aan seksueel misbruik, psychisch of fysiek grensoverschrijdend gedrag. Ook onthouden van zorg, verwaarlozing, discriminatie en financieel misbruik zijn onderwerp van de wegwijzer.

Instrumenten

De overheid stelde het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dit jaar verplicht. Volgend jaar komt daar ook de leidraad veilige zorgrelatie bij, waar het gaat om geweld van medewerkers naar cliënten. Een convenant tussen diverse organisaties van werknemers, cliënten en zorgaanbieders stelden ook een convenant op over het tegengaan van seksueel misbruik van cliënten door professionele en vrijwillige zorgverleners. Verder hebben zorgaanbieders op basis van de kwaliteitswet de plicht om seksueel misbruik en andere calamiteiten te melden bij de inspectie. De toekomstige Wet kwaliteit, klachten en geschillen breidt deze meldplicht uit door toevoeging van geweld als een meldplichtig voorval.

Wegwijzer

Om professionals die in de zorg werken in dit woud van regels, codes en plichten praktische handvatten aan te reiken, werd de “Wegwijzer kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn” ontwikkeld. Daarin worden de bestaande regels beknopt samengevat een aan de hand van casuïstiek besproken wanneer ze van toepassing zijn. Per thema is ook een lijst van (veelal online) bronnen opgenomen, die zorgprofessionals als naslagwerk of hulpmiddel kunnen gebruiken.

De wegwijzer is onder meer te downloaden vanaf de site van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Interessant artikel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Soortgelijke artikelen